Denne annonce er inaktiv.
Søg på lignende virksomheder

Få besked hvis annoncen bliver aktiv

Coengineering.dk -Konsulent firma hjemmeside til overtagelse. - Wordpress

Ansatte
Under 5
Flytbarhed
Kan flyttes
Region
Hele landet
Gem annonce
Platformen er fin for personer der ønsker at oprette en rådgivningsvirksomhed.

Grundet andet erhverv sælges fungerende rådgivende ingeniørvirksomhed.

Selve indholdet der kan overdrages er hjemmesiden og virksomheds navnet.

Platformen er fin for personer der ønsker at oprette en rådgivningsvirksomhed, men ikke gider besværet med at opbygge en online platform og opbygge grundlæggende indhold.

Der er ikke brugt penge på adwords eller andre former for annoncering.

Hjemmesiden er bygget i wordpress og nem at ændre.

Der er til købt flere plugins for at optimere hjemmeside hastigheden samt indholdet.

Økonomiske nøgletal

REGNSKABSPERIODE 2018-06
Startdato 01-02-17
Sluttdato 30-06-18

RESULTATREGNSKAB i hele 1000 2018-06
Valutakode DKK
Nettoomsætning -
Bruttofortjeneste/Dækningsbidrag 696
Personaleomkostninger -532
Afskrivninger -
Primært resultat 164
Kapacitetsomkostninger 532
Finansielle indtægter -
Finansielle udgifter -1
Finansielle poster netto -1
Ordinært resultat 163
Ekstraordinære poster -
Resultat før skat 163
Skat af årets resultat -36
Årets resultat 127
Minoritetsinteressernes andel årets resultat -
Årets resultat efter minoritetsinteressernes andel 127

BALANCEREGNSKAB i hele 1000 2018-06
Valutakode DKK
Udbytte -
Goodwill -
Immaterielle anlægsaktiver -
Grunde og bygninger -
Materielle anlægsaktiver i alt -
Driftsmidler -
Kapitalinteresser -
Finansielle anlægsaktiver -
Anlægsaktiver -
Omsætningsaktiver i alt 283
Varebeholdninger -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser -
Tilgodehavender hos nærtstående parter -
Andre tilgodehavender -
Værdipapirer -
Likvide midler 283
Omsætningsaktiver 283
Status balance 283
Selskabskapital 50
Overført resultat 78
Forventet udbytte -
Øvrige reserver -
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel 128
Minoritetsinteressernes andel -
Egenkapital i alt 128
Udskudt skat -
Hensættelse -
Ansvarlig lånekapital (Samlepost) -
Langfristet gæld til nærtstående parter -
Langfristet gæld 36
Kortfristet gæld til nærtstående parter -
Varekreditorer 37
Anden gæld 81
Kortfristet gæld 118
Passiver i alt 283

Regnskab

  • Omsætning:757.850 DKK
  • Ebitda: 164.308 DKK
  • Resultat før skat: 163.210 DKK
  • Balancesum: 282.504 DKK
  • Afkastningsgrad

  • Overskudsgrad

Produktet

CO Engineering er et rådgivende ingeniørhus, som gennem en styret proces kortlægger opgavernes omfang i samarbejde med kunden for effektivt at løse en bred vifte af opgaver.

CO Engineering er grundlagt ud fra tanken om at sælge specialiserede konsulentydelser indenfor medarbejdernes kernekompetencer. Fordelen for kunden er at det team, der håndterer opgaven, både har erfaringen, men også brænder for denne type af opgaver.

Vision
CO Engineering vil være førende på markedet indenfor specialiserede ydelser indenfor den mekaniske verden. Med fokus på støttende aktiviteter vil vi bidrage til at skabe mest muligt værdi sammen med vores kunder. Det er vores mål at blive den foretrukne samarbejdspartner for vores kunder indenfor vores specialiserede ydelser.

Mission
Ved at arbejde systematisk med kompetenceudvikling vil vi sikre vores kunder det bedste grundlag for at vælge den rigtige løsning første gang. Fællesskab, involvering, kommunikation og åbenhed er nogle af de fokusområder, der støtter op om at tiltrække men også sikre motiverede og fagligt dygtige medarbejdere.

Værdier
Fleksibilitet, Faglighed og værdiskabelse er de tre hjørnesten, der skaber udgangspunktet for et positivt samarbejde. Den systematiske styrede proces, kombineret en åben og imødekommende tilgang til projektarbejdet, støtter op om det gode samarbejde, både med kunden men også internt i virksomheden.

Markedsføringskanaler

Omkostninger

Der er ingen omkostninger som det er lige nu ud over domæne og hjemmesiden der koster cirka 1000kr/år

Shopsystem

Markedet

Distributionsform/salgskanaler for produktet
Eftersom det udelukkende er ydelser vi sælger er der ikke nogen mellemhandlere eller egentlige distributionsformer.
Vi varetager salg internt så der er dermed ikke nogle umiddelbare salgskanaler.
Andre virksomheder/udbydere i denne branche
Der er høj konkurrence indenfor denne branche, dette skyldes at en stor mænge af mennesker har en lyst og vilje til at være deres egen chef. Det er i dag meget nemt at etablere en virksomhed og begynde at sælge konsulentydelser.
Virksomhedens konkurrenter

NN-Markedsdata lister følgende virksomheder (brancekode først):
• 711220 Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik
o 1904 virksomheder hvoraf 835 er egentlige selvskaber
o 16 af disse virksomheder har en omsætning på over 5 mil DKR
• 711230 Opstilling og levering af færdige fabriksanlæg
o 24 virksomheder hvoraf 3 er egentlige selvskaber
o 3 af disse virksomheder har en omsætning på over 5 mil DKR
• 711290 Anden teknisk rådgivning
o 3547 virksomheder hvoraf 1466 er egentlige selvskaber
o 17 af disse virksomheder har en omsætning på over 5 mil DKR
Virksomhedens udviklingsmuligheder
Virksomheden har et stort potentiale for at udvikle sig. Ansættelse af nye specialister vil føre til muligheden for at sælge indenfor nye områder. Der er mulighed for at indgå strategiske samarbejder med andre virksomheder for eksempelvis at kunne tilbyde totalentrepriser indenfor specialmaskiner.

Ideel køber

Den perfekte overtager vil være en person der ønsker at etablere sig indenfor dette felt, men gerne vil springe en del af opstarts problemerne over

Opstartshjælp

Vi kan hjælpe med overdragelse samt grundlæggende oplæring.

Brug for rådgivning omkring køb eller salg af virksomhed?
Få hjælp af en virksomhedsmægler

Ekstra information

Visninger:
1491

Sælger kontaktet:
3

Følger annoncen:
0

Annonce id-nummer:
30691

Årsag til salg:
Fokus på andre forretninger

Annonce oprettet den:
02-12-2018
Udbudspris 10.000 DKK