Denne annonce er inaktiv.
Søg på lignende virksomheder

Få besked hvis annoncen bliver aktiv

Unik webplatform med udviklingspotentiale udviklet til psykologer - 263 tilmeldt på platformen

Baumgartensvej, Odense C
Ansatte
Under 5
Flytbarhed
Kan flyttes
Gem annonce
Specialistuddannelse.dk er blevet mødt med stor interesse og anderkendelse af nødvendigheden for vores service.

Vores webbaserede platform Specialistuddannelse.dk er udviklet til psykologer der er i gang med at tage en specialistgrad. Systemet bygger på mulighed for registrering af kurser og supervision, så den enkelte psykolog kan danne sig et detaljeret billede af sammensætningen af resten af dennes uddannelse.

Det er vores mål at samle alle relevante kurser og supervision i Danmark på platformen for at psykologen ikke blot kan registrere sin fremgang, men samtidig bruge de indbyggede søge funktioner til at finde ønskede kurser og supervision.

Det giver derved også mulighed for kursusholdere samt supervisorer at annoncere på platformen og ramme en unik og fuldstændig specifik målgruppe for deres produkter.

Økonomiske nøgletal

Omsætning:
Vi har omsat for ca. 50.000 kr. i første regnskabsår og er igang med andet regnskabsår.

Produktet

Vi har ønsket en åben og overskuelig prisstruktur set i forhold til alternative annonceringsmuligheder som fagblade og lignede. Herunder følgende:
• Gratis profil for psykologer der vil registrere, søge og danne overblik over egen specialistuddannelse
• Gratis profil for supervisorer, der ønsker en profil som kan findes af brugere (psykologer)
• Gratis profil for kursusholdere, der ønsker en profil som kan findes af brugere (psykologer)
• Betalt profil for supervisorer der ønsker deres profil fremhævet i søgninger og promovering på sociale media mv. Pris 990 kr + moms per kalender år
• Betalt profil for kursusholdere der ønsker deres profil fremhævet i søgninger og promovering på sociale media mv. Pris 4999 kr. + moms

Markedsføringskanaler

Markedsføring har primært været fokuseret på telefonisk kontakt, Facebook og Linkedin. Vi har gennem 2019 oplevet en god tilgang af psykologer der ønsker at registrere og finde kurser. På nuværende tidspunkt har vi 263 psykologer på platformen.

Det samme har vi set med supervisorer, hvor vi nu har i alt 76 oprettede profiler landet over, med mange forskellige specialer og kompetencer. Det vil sige at vi samlet nu tilbyder søgning blandt 76 af de bedste supervisorer i Danmark, med potentiale til at udvide dette til flere hundrede på sigt.

Vi har gennem 2019 arbejdet hårdt på at løfte vores kursusudbud og man kan nu søge efter mere end 423 kurser inden for alle specialer i landet, samt massevis af andre psykologfagligt relevante kurser.

Der er ligeledes bygget en detaljeret database op over bruger informationer, henvendelser og diverse detaljer omkring den enkelte bruger, ligesom der er bygget MailChimp og Buffer database op til nyhedsbreve samt postes på sociale media.

Omkostninger

Omkostninger:
Omkostningerne har fra 2017-2019 været på omkring 50.000 kr årligt til udvikling af platformen, som nu er gennemtestet og velfungerende. Således forventes overskud i de kommende år, da der ikke forefindes høje omkostninger forbundet med udvikling af platformens grundlæggende funktionalitet.

Aktiver

Aktiver:
Som platformen står anført nu, vurderes den at have en bagvedliggende kode med en estimeret værdi af 400.000-500.000 kr. Med yderligere potentiale ifht. Skalering til andre brancher.

Virksomhedens historie

Specialistuddannelse.dk ApS er stiftet i 2017 af Psykolog Frans Boeriis. Projektet startede som et iværksætterprojekt på baggrund af de manglende strukturelle rammer og behovet for overblik de udbudte specialistuddannelser indenfor psykologfaget. Dansk psykologforening administrerer og forvalter specialistgraderne, samt formulere kravene om kurser, supervision, timer osv., men der findes ingen digitale løsninger på markedet, som har kunnet hjælpe psykologerne tilstrækkeligt med at komme effektivt igennem efteruddannelserne – og således har kompetencerne i faget været under pres.

Den enkelte psykolog har selv til opgave at finde frem til hvilke kurser samt supervisorer, der er krævet til den specifikke specialistgrad, hvilket har resulteret i at mange har opgivet at gennemføre deres specialistuddannelse. Samtidig skal den enkelte have overblik over time antal, kursusbeviser o.l. hvilket ej heller har været en let opgave med en meget kompliceret og langvarig efteruddannelse.

Med Specialistuddannelse.dk har Frans ønsket at samle alt dette på en digital platform. Det er lykkes med Specialistuddannelse.dk og vi har nu bygget en database på over alle specialistgraderne og kravene til hver og en heraf. Det gør det muligt for platformen at skabe dynamisk registrering af kurser og supervision, så brugeren løbende kan se hvad der haves og hvad der mangles for at kunne færdiggøre specialistgraden.

Specialistuddannelse.dk er unik i forhold til at det for første gang er lykkes at skabe et samlet overblik over hovedparten af de kurser og supervision der udbydes i Danmark indenfor psykologbranchen. Det giver samtidig en unik mulighed for annoncering og markedsføring, hvor forretningsmodellen indtjening, opstår. Denne mulighed skaber store indtjeningspotentialer med de rette folk bag roret, da der allerede nu bruges rigtig mange penge på ikke-målbar og ikke-målrettet annoncering af supervision og kurser gennem ukonkrete markedsføringskanaler indenfor psykologverdenen.

Der er på nuværende tidspunkt lagt mange ressourcer i udvikling, kundekontakt og networking. Specialistuddannelse.dk har derfor på kort tid opnået bred anerkendelse og skaber en solid værdi i psykologverdenen. Gennem dette allerede skabte fundament opstår derved et enormt udviklingspotentiale, som kalder på entrepenører med forståelse for at drive et iværksætterprojekt op til en millionforretning.

Markedet

Virksomheden er derfor helt særlig placeret på markedet, da konkurrenterne på markedet på nuværende tidspunkt er nærmest ikke-eksisterende. Specialistuddannelse.dk er førende i sin niche netop fordi vi prioriteret at danne det store overblik, ligesom vi løbende har fortaget ændringer i platformens koder for kontinuerligt at skabe den bedste og nemmeste oplevelse for vores brugere.

Med de priser vi har sat for vore betalingsprofiler, skaber vi stærk konkurrence til andre annonceringsplatforme, hvorved vores brugere ved ganske få henvendelser gennem platformen har opnået en gevinst ved deres investering.

Specialistuddannelse.dk giver danske psykologer en fælles platform for yderligere efteruddannelse, som på sigt har stort udviklingspotentiale, da annoncering og markedsføring af kurser og efteruddannelse ofte er bekosteligt.

Allerede nu har vi givet psykologer, der arbejder på deres autorisation og specialistuddannelser, mulighed for at registrere deres fremgang. Vi har yderligere planer om en udvidelse af platformen, men det handler om at vælge sine kampe med omhu – og lige nu leder vi efter muskler til at tage et skridt op ad virksomheds-stigen, på vejen mod en solid indtægtskilde.

Ideen om at opbygge en platform som Specialistuddannelse.dk strækker sig længere end til blot til at hjælpe psykologer med at danne sig et overblik over deres uddannelse. Flere brancher har lignende udfordringer og mangler ligeledes disse strukturer. Behovet for en digital platform med denne opbygning omkring efteruddannelse er således stigende. Således er der også oplagte udviklingsmuligheder indenfor flere erhverv ved brug af den allerede eksisterende databasestruktur og brugerinterface.

Ideel køber

Specialistuddannelse.dk er en spændende virksomhed der placerer sig på et marked med et stort behov. Evner eller uddannelse i forbindelse med database- og webudvikling vil kunne gavne køberen af virksomheden, idet videreudvikling af platformen dermed vil være uafhængig af eksterne udviklere. Det fremadrettede udviklingsarbejde med platformen vil kunne udvide virksomheden i mange retninger og på sigt mod andre brancher og derved sikre virksomhedens kvalitet og potentiale.

Opstartshjælp

Ved optagelse af virksomheden, stilles hjælp til rådighed i forbindelse med kontakt til udviklere og lignede inden for rimelighedens grænser. Det er i alles interesse at få en så positiv og glidende overgang som muligt og vi bistår gerne med faglig sparring og overdragelse af viden omkring psykologers efteruddannelsesprocesser samt vores kendskab til de forskellige målgrupper (herunder brugeradfærd), hvilket er opnået gennem de seneste års erfaring med projektet.

Sælger tilbyder finansering

Sælger har ikke valgt at oplyse vilkår for finansering, dette aftales ved nærmere henvendelse.

Beliggenhed

Brug for rådgivning omkring køb eller salg af virksomhed?
Få hjælp af en virksomhedsmægler

Ekstra information

Visninger:
1525

Sælger kontaktet:
0

Følger annoncen:
0

Annonce id-nummer:
32303

Årsag til salg:
Fokus på andre forretninger

Annonce oprettet den:
03-02-2020
Udbudspris 200.000 DKK