Denne annonce er inaktiv.
Søg på lignende virksomheder

Få besked hvis annoncen bliver aktiv

Online platform til formidling af begivenheder og aktiviteter i byen

Ansatte
Under 5
Flytbarhed
Kan flyttes
Region
Hele landet
Gem annonce
+12.000 brugere på hjemmeside, +18.000 FB følgere, +21.000 nyhedsbreve

Relevant for en køber med interesse for formidling af kulturelle aktiviteter og oplevelser i København - særligt henvendt til det modne publikum (+ 40 år).

Rigtig gode fordele ved konceptet:
➤ 21.500 modtagere af nyhedsbrev
➤ 18.500 følgere på Facebook
➤ 15.000 brugere på hjemmeside
➤ taler til en købestærk målgruppe
➤ god involvering på sociale medier
➤ en god brugerbase med store vækstmuligheder
➤ et stærkt domæne
➤ mulighed for at udbygge til hele DK
➤ mulighed for at overtage en velfungerende organisation med 6-8 frivillige skribenter. Er IKKE en betingelse for køb.
➤ mulighed for at indgå aftale med 2 redaktører og 1 it-udvikler, som er medejere i det nuværende setup, og som alle er motiveret for at fortsætte med at vedligeholde og videreudvikle siden og konceptet. Er IKKE en betingelse for køb. Vilkår skal aftales og forhandles separat.

Mange muligheder for kommercielle aktiviteter:
➤ mulighed for at koble yderligere kommercielle tiltag på den traditionelle annoncering
➤ en stærk lead database via nyhedsbrevet
➤ et stærkt facebook community
➤ annoncering - display & native
➤ kundeklub - eksklusive fordele og rabatter i større byer i DK (funktionalitet er udviklet og afprøvet i praksis)
➤ formidling og afholdelse af events (funktionalitet er udviklet og afprøvet i praksis)
➤ deal site & konkurrence platform (funktionalitet er udviklet og afprøvet i praksis)

Billig prissætning:
➤ Iværksætterprojekt med hovedfokus på opbygning af koncept, brugerbase og organisation og mindre på kommercielle aktiviteter.
➤ Stort potentiale for målrettet kommerciel udvikling med det rette fokus og de rette kompetencer.

Økonomiske nøgletal

2015
Bruttoresultat = ca. (-30.000) kr.

2016
Bruttoresultat = ca. 10.000 kr.

2017
Omsætning = ca. 80.000 kr.
Omkostning = ca. 40.000 kr.

Regnskab

  • Omsætning:80.000 DKK
  • Ebitda: 40.000 DKK
  • Resultat før skat: 40.000 DKK
  • Balancesum: 50.000 DKK
  • Afkastningsgrad

  • Overskudsgrad

Produktet

Der er udviklet en brugervenlig hjemmeside til formidling af aktiviteter og begivenheder i København, særligt med fokus på målgruppen +40 år. Som supplement til hjemmesiden er der oprettet en side på Facebook samt en Instagram-profil. Derudover udsendes der løbende nyhedsbreve via egen opbygget email-database.

På hjemmesiden, de sociale medier og i nyhedsbrevene formidles aktiviteter og begivenheder særligt udvalgt til målgruppen inden for forskellige kulturelle kategorier som fx Mad og Drikke, Byliv, Arkitektur, Musik, Scene, Film, Kunst m.fl. Konceptet adskiller sig fra lignende sider ved at være målrette mod et afgrænset segment.

Det er via de forskellige kanaler muligt for brugerne at blive inspireret og opsøge information om de forskellige kulturelle tilbud i byen. Samtidigt er det muligt for arrangører og udbydere at benytte platformen og de tilhørende kanaler til markedsføring af deres sted eller afholdelse af særlige events med et målrettet fokus på en specifik målgruppe.

Markedsføringskanaler

Den primære salgskanal er hjemmesiden, hvor det er muligt for arrangører og udbydere af kulturelle tilbud at markedsføre sig. Det vil typisk være via et sponsoreret indlæg på forsiden.

Fra hjemmesiden er det også muligt at styre og udbyde flere forskellige salgsaktiviteter som fx afholdelse af events, kundeklub, deals og konkurrencer som alle kan være udbudt på eget initiativ eller være baseret på strategisk samarbejde med forskellige udbydere.

Endelig vil hjemmesiden også have en indtægtskilde i form af bannerannoncering.

Af sekundære salgskanaler benyttes Facebook-gruppen og udsendelse af nyhedsbreve, hvor det er muligt for arrangører og udbydere at få lavet et opslag. I opslaget vil der typisk være et link til et sponsoreret indlæg på hjemmesiden.

Konceptet markedsføres primært via Facebook og Instagram, hvor der løbende laves nye opslag, som linker til indlæg på hjemmesiden. Der har også været kørt flere succesfulde kampagner på Facebook med formål at få flere tilmeldinger til nyhedsbrevet.

Derudover har siden eksisteret siden 2013 og der har i hele perioden været udgivet flere indlæg med god aktivitet. Dette har sammen med gennemført SEO-optimeringer resulteret i gode placeringer på Google.

Endelig har der været anvendt PR-bureau og PR-agent til salg og markedsføring af indlæg og annoncer.

Omkostninger

Minimale faste omkostninger.

Ca. 1.200 kr. årligt til domæne.

Derudover eneste faste omkostning er til det program, som benyttes til at opbevare mailadresser og håndtere udsendelse af nyhedsbreve. Udgiften hertil er ca. 1.300 kr. månedligt.

Aktiver

Virksomheden har ingen fysiske aktiver.

Virksomhedens historie

Stiftet i 2013 af tre partnere med et ønske om at skabe et bedre overblik over oplevelser i København særligt for det voksne publikum (+40 år).

De første år har fokus været på at afprøve og udbygge konceptet og opbygge en kritisk brugermasse, hvilket er lykkedes. Samtidig har det været vigtigt at få skabt en velfungerende organisation med gode processer, så der ikke skal anvendes for mange ressourcer på at vedligeholde hjemmesiden og de sociale medier. Dette har været afgørende, da projektet har været drevet som et iværksætterprojekt med en håndfuld medejere som primære drivkræfter og en række frivillige skribenter som uvurderlig støtte.

I takt med at brugerne har købt ind på konceptet og antallet af besøgende på hjemmeside og sociale medier er steget har det været muligt at gennemføre flere spændende tiltag, som fx afholdelse af diverse konkurrencer og særarrangementer udbudt i samarbejde med forskellige arrangører.

Med flere brugere fordelt på forskellige kanaler er vi også løbende blevet mere interessante for de store udbydere af kulturelle oplevelser i København. I starten var det os der måtte ud og gøre særligt opmærksomme på os selv. I dag får vi løbende mange henvendelser fra arrangører og udbydere, som gerne vil markedsføre sig via vores platform eller indgå i forskellige strategiske samarbejder.

Vi synes selv, at vi kan sætte flueben ved vores primære motivation for at starte virksomheden, hvilket har været fokus på opstart og udvikling af konceptet. Vi er derfor også overbevist om, at det er tid til at tage virksomheden det næste skridt fra at være et spændende og sjovt iværksætterprojekt, mod et mere kommercielt og professionelt foretagende, som kan tage konceptet videre til næste niveau og udnytte alle de mange muligheder, som er tilstede. Det vil sikkert være en ligeså spændende rejse, som den første, men også en der kræver nye friske kræfter og kompetencer.

Markedet

Målgruppen befinder sig i et købestærkt segment bestående af mænd og kvinder i alderen + 40 år, som benytter byen til aktiviteter og oplevelser.

Konkurrenter er lignende sider med formidling af kulturelle arrangementer og events.

Markedet vurderes at være voksende som følge af en øget formue i segmentet.

Svagheder/udfordringer

Der findes flere konkurrerende sider.

Stærke sider

Siden skiller sig ud ved at henvende sig specifikt til en afgrænset målgruppe, det voksne publikum.

Strategi

Virksomheden strategi har i første omgang været at afprøve og udbygge konceptet og opbygge en kritisk brugermasse, samtidig med at skabe en velfungerende organisation med gode processer, så der ikke skal anvendes for mange ressourcer på den daglige drift.

Den kritiske brugermasse er blevet opbygget via et konstant fokus på udarbejdelse af unikt og kvalitetsmæssigt indhold på hjemmesiden. Det har medvirket til at skabe en reel værdi hos brugerne og arrangører, og som følge deraf også en selvforstærkende effekt via bedre placeringer på søgemaskiner. For at fremskynde udbredelsen af konceptet er der periodevis gennemført markedsføringskampagner via Facebook med stor effekt for både nye følgere på Facebook og tilmeldinger til nyhedsbrev.

Den velfungerende organisation er opnået via fokus på selvmotiverede deltagere og en god struktur og nogle gode processer. Ejerstrukturen har være delt på flere kernedeltagere (hvoraf 3 er interesseret i at fortsætte). Derudover har det i takt med udbredelsen af siden været muligt at tiltrække flere frivillige skribenter, som bistået af to redaktører, har leveret indhold til siden.

På den kommercielle side har der primært været fokus på salg af sponsorerede indlæg og bannerannoncering samt affiliate-aftaler. Salgsdelen har været præget af en ad hoc tilgang og de fleste salg er kommet via egen henvendelse eller via brug af PR-agent.

Der har også været afholdt forskellige konkurrencer og særarrangementer, hvilket har været med stor succes. Grundet tidsomfanget og fokus er det dog ligeledes områder, som har haft en mere tilfældig tilgang.

I takt med at brugerne har købt ind på konceptet og antallet af besøgende på hjemmeside og sociale medier er steget har det været muligt at gennemføre flere spændende tiltag, som fx afholdelse af diverse konkurrencer og særarrangementer udbudt i samarbejde med forskellige arrangører.

Med flere brugere fordelt på forskellige kanaler er vi også løbende blevet mere interessante for de store udbydere af kulturelle oplevelser i København. I starten var det os der måtte ud og gøre særligt opmærksomme på os selv. I dag får vi løbende mange henvendelser fra arrangører og udbydere, som gerne vil markedsføre sig via vores platform eller indgå i forskellige strategiske samarbejder.

Vision

Virksomheden ønsker at blive den foretrukne digitale platform for voksne i målgruppen +40 år i forhold til fremsøgning af information og inspiration til kulturelle oplevelser i byen.

Ideel køber

Relevant for en køber med interesse for kulturelle aktiviteter og oplevelser i byen. Kendskab til arbejde med digitale platforme og markedsføringsstrategier formodes at være en fordel til fuld udnyttelse af potentiale.

Opstartshjælp

➤ Der overdrages en fuldt fungerende hjemmeside som er professionelt udviklet i Wordpress.
➤ Mulighed for at overtage en velfungerende organisation med 6-8 frivillige skribenter. Er IKKE en betingelse for køb.
➤ Mulighed for at indgå aftale med 2 redaktører og 1 it-udvikler, som er medejere i det nuværende setup, og som alle er motiveret for at fortsætte med at vedligeholde og videreudvikle siden og konceptet. Er IKKE en betingelse for køb. Vilkår skal aftales og forhandles separat.
➤ Der stilles gerne op til overdragelsesmøder i forbindelse med overdragelse af relevante dokumenter og adgange.
➤ Det vil være muligt at stille spørgsmål af praktisk karakter per mail eller telefon.

Brug for rådgivning omkring køb eller salg af virksomhed?
Få hjælp af en virksomhedsmægler

Ekstra information

Visninger:
4056

Sælger kontaktet:
9

Følger annoncen:
2

Annonce id-nummer:
29615

Omsætnings status:
Har omsætning

Årsag til salg:
Fokus på andre forretninger

Annonce oprettet den:
26-02-2018
Udbudspris 185.000 DKK