Forretningsområde med fuldtudviklet industrielt produkt - Dækningsbidraget er på op til 47%.

Ansatte
Ikke oplyst
Flytbarhed
Kan flyttes
Region
Midtjylland
Gem annonce
Produktet er udført i metal og indgår i teledatainstallationer samt til beskyttelse elektronik i et hårdt miljø.

Virksomheden består af 2 forretningsområder hvor det ene ønskes solgt, da organisationen ikke har ansatte med kompetencerne til salg og markedsføring af et industrielt produkt. Yderligere ønsker man at frigøre produktionsareal til virksomhedens primære forretningsområde, som er smedevirksomhed.

Ift. til salgspotentialet kan forretningsbenet overtages for en relativt lille investering, og vil umiddelbart kunne drives som den overtages. Dvs. uden yderligere omkostninger til produktudvikling og "produktionsudstyr". Hvis køberen ikke er en produktionsvirksomhed inden for pladebearbejdning vil forretningsområdet kunne fortsætte med købe halvfabrikata fra underleverandører, og dermed undgå investeringer i produktionsudstyr/maskiner.

Økonomiske nøgletal

Dækningsbidraget er op til 47% (historik), som vil kunne øges væsentlig ved større salgsmængder og produktionsserierne af halvfabrikat derved bliver større, alternativt ved egenproduktion af pladedelene.

Der er ikke beregnet afkastningsgrad og overskudsgrad ud fra salgshistorik. idet der ikke er udført markedsføringsaktiviteter eller andre salgsfremmende tiltag som kunne booste afsætningen . Behovet for investering i produktionsudstyr/maskiner har været begrænset, idet der er anvendt underleverandører til fremstilling af halvfabrikata.

Der er afholdt udviklingsomkostninger, med fintilpasning af produktspecifikationerne, på mere end 700.000 kr.

Overskud før skat: 0 DKK

Produktet

Produktet er fuldt udviklet og indgår i tele/datainstallationer samt til beskyttelse elektronik i et hårdt miljø. Det er siden 2006 solgt i relativ mindre mængder på det danske marked til el-installatører og virksomheder med hårdt miljø. Alternativt til egen salgsorganisation vil produkterne kunne afsættes gennem grossister.

Produktsortimentets bredde og dybde dækker markeds behov. Der ikke er blevet udført nævneværdige markedsføringsaktiviteter eller andre salgsfremmende aktiviteter, hvorfor produktets salgspotentiale aldrig blevet nået.

Produktsortimentet er modulopbygget og samles i forskellige udførelser og størrelser ud fra halvfabrikata efter kundens ordre. Dvs. at der lagerføres ikke færdige produkter.

Produktionen af halvfabrikata, udføres i metal som overflademales, er outsourcet til specialiserede underleverandører, og stiller derfor ikke krav til pengebindinger i produktionsudstyr.


Markedsføringskanaler

Der er i perioden efter salget at produktet blev påbegyndt stort set ikke udført markedsføring eller andre salgsfremmende aktiviteter.

Salget har primært været til el-installatører og direkte til virksomheder, herunder til virksomheder med hårdt miljø.

Alternativt vil produkterne kunne afsættes via grossister.

Virksomheden har en fælles hjemmeside for de 2 forretningsområder. For industriproduktet indeholder hjemmesiden detaljerede vejledende produktinformationer, som er vigtige for kundernes valg af leverandør/produkt forud for et køb. Det er vurderet, at en betydelig andel af ordrer er kommet som følge af internetsiden,

Da branded på hjemmesiden også er virksomhedsnavnet vil kun "skallen tilhørende industriproduktet" fra hjemmesiden kunne medfølge ved et salg af forretningsområdet. I 2016 blev der investeret kr. 30.000 i en opdatering/omskrivning af hjemmesiden.

Omkostninger

Omkostningerne til frembringelse af produktet omfatter:
- pladedele (halvfabrikata)
- småkomponenter (varierer fra produkt til produkt)
- emballage, etiket, tape, folie
- lønandel ved samling og pakning (fra 11 minutter og opefter - afhængig af udførelsen, dvs. størrelse og antal komponenter)Aktiver

Produktet fremstilles (samles) efter ordre. Lageret (halvfribrikata/små komponenter/pakkemateriale) og produktion (samling) vil ifm. salg af forretningområdet skulle flyttes til anden lokation, idet virksomhedens andet forretningsområde har behov for mere plads.

I salget indgår:
- "skal" fra eksisterende internetside
- lagerbeholdning af halvfabrikata, pakkematerialer, og småkomponeter
- pallereoler (2 høj)
- rammer til lagring af halvfabrikata som er opretstående på paller.
- til samleprocessen medgår arbejdspladsindretning omfattende arbejdsbord, håndværktøj og el-håndværktøj samt div. pakkehjælpeudstyr.

Varelager på 210.000 kr. inkluderet i prisen Sælger tilbyder at få varelager med som en del af udbudsprisen.
Inventar på 45.000 kr. inkluderet i prisen Sælger tilbyder at få inventar med som en del af udbudsprisen

Virksomhedens historie

Virksomheden etableres af 2 ejere hvor den ene, fra et tidligere job, havde et indgående kendskab til produktet. Udviklingen af virksomheden blev delt i teknik og salg/marketing. Inden virksomheden rigtig var kommet i gang, vælger den ene ejer et ansættelsesforhold i anden virksomhed, frem for at være selvstændig. Den tekniske ansvarlige, som har know how til produktet, køber kompagnons andel og bliver eneejer.

Ejeren er "teknikker" og virksomheden har ikke og har ej heller haft organisationen til at udføre et opsøgende salg af et industrielt produkt, hvilket er årsagen til at salgspotentialet er ikke er blevet nået.

I forbindelse med salget af produkterne, er der blevet foretaget mindre tilpasninger/justeringer på halvfabrikataspecifikationerne således, at produkterne fremstår fuldt udviklet og salgsegnede.

Ideel køber

- En virksomhed som har egen salgsorganisation inden for industrielsalg, lokaler til lager og samling, samt teknisk indsigt.
- En metalproduktionsvirksomhed med egen salgsorganisation inden for industrielsalg, eget produktionsudstyr til pladefremstilling og samling, samt lokaler til lager af halvfabrikata.
- En iværksætter med teknisk indsigt og flair for salg og marketing.

Ved overtagelsen vil én person med nogen teknisk kendskab og salg/marketing kendskab kunne udføre alle arbejdsområder.

Opstartshjælp

Opstartshjælp (personlig assistance) vil blive vurderet ud fra køberens kompetencer og aftalt ved aftaleindgåelse.
Yderligere kan sælger kan tilbyde delvist finansiering.

Brug for rådgivning omkring køb eller salg af virksomhed?
Få hjælp af en virksomhedsmægler

Ekstra information

Visninger:
8666

Sælger kontaktet:
26

Følger annoncen:
16

Annonce id-nummer:
30714

Årsag til salg:
Fokus på andre forretninger

Annonce oprettet den:
08-12-2018
Udbudspris 600.000 DKK