Heimdal Entofarm ApS

Hejmdalvej, Hoven
Ansatte
Under 5
Flytbarhed
Kan flyttes
Region
Midtjylland
Gå til hjemmesiden Shopsystem: Woocommerce
Gem annonce
Melormefarm, forarbejdningskøkken og webshop

Heimdal Entofarm producerer, forarbejder og sælger hele tørrede melorme til engros og detail. Melorme er den helt geniale måde at producere fødevarer og foder med højt protein indhold, på en miljøskånsom måde. Præcist hvad alle sukker efter i denne tid med Grøn Omstilling. Alle politiske signaler peger i retning af bæredygtige og grønne fødevarer. Melorme spiser klid fra korn og frasorterede grønsager, de kan fordøje alt. Disse restprodukter omsætter de til højkvalitets fødevarer og foder, med 50% protein. Udledning af drivhusgasser er minimal i forhold til anden animalsk proteinproduktion. Produktionen har ingen rester, alt kan bruges. Melorme kan holdes i kassesystemer, der bygges i højden, derved er melorme meget pladsbesparende. Melorme hverken lugter eller larmer.

Regnskab

Afkastningsgrad
1%
Soliditetsgrad
-344%
Likviditetsgrad
701%

Økonomiske nøgletal

Afkastgrad 5,37
Overskudsgrad 5,65
Dækningsgrad 42,00

Resultatet set relativt, så har der været en meget positiv stigning de sidste 2 år, det afspejler, at vi har skabt en stor pulje hobby fjerkræ kunder, som er meget afhængige af hele tørrede melorme til dyr.

Værdiansættelsen på de 2.000.000kr ligger fordelt med den ene million på udstyr, maskiner besætning og lager, og den anden på webshoppen, kunder, produktudvikling (knækbrød, bøffen, pasta), certifikater, godkendelser, CO2 -beregninger, branding, potentialet og mulighederne, der ligger lige om hjørnet, fordi Heimdal Entofarm er indbegrebet af bæredygtighed og grøn omstilling.

Produktet

De fuldvoksne melorme forarbejdes til hele tørrede melorme. En del smagstilsættes og sælges som snacks, en del hakkes og bliver til Heimdal Mel, som er en ideel ingrediens i bagværk, pasta, færdigretter, chokolade, bars og shakes.
Vi producerer et Knækbrød "Proteinknæk" sammen med Knæk og Bræk Hobro. Vi har udviklet en Heimdal Bøf og er på vej med proteinberiget pasta.
Biproduktet fra produktionen, melormens output FRASS, er en helt genial gødning til planter med helt særlige evner, der styrker og gør planterne modstandsdygtige over for skadedyr.
Vi er engageret i udbredelsen af viden omkring insekter i fødevarer og foder. Vi holder foredrag med smagsprøve ud af huset og har virksomhedsbesøg in house.

Markedsføringskanaler

Vi promoverer produkter vi social media, Facebook og Instagram. Vi kører salgsannoncer på Google Ads.
Vi udsender månedslige nyhedsbreve plus ekstra indimellem når der er ekstra nyheder.
Vi har 250 abonnenter på vores nyhedsbrev.
Størstedelen af vores salg pt er til hobby fjerkræ entusiaster.
En stor kundegruppe til vores snack produkter er uddannelses institutioner.
Vi tager ud til skoler og holder foredrag med smagsprøver.
Vi holder modtager virksomhedsbesøg og giver rundvisninger
Vi tager ud på messer og festivaller og udbreder budskabet.
Vi har også faste kunde business to business f. eks. Økolariet og KBH zoo butik.
Vi har udenlandske kunder B2B

Omkostninger

Lønninger 215.000 kr fodermester halvtid og en altmuligmand efter behov.
Foder til melormene 50000kr
Reklame 15000kr
Laboratorie 7000kr
FVST gebyr 10000kr
Emballage 10000kr
Betalingsomkostninger 3000kr
Forsendelse 44000kr
Forsikringer 20000kr

Shopsystem

Aktiver

Stalden med melormeproduktionen er 250m2 og 3,5m til loftet. Her er plads til ca. 4000kasser.
Her foregår hele livscyclus for melormene inkl. sorteringer og slutsortering.
I en anden hal bruger vi ca. 150m2 til vores industrikøkken, som består af et rum til tørring af melormene og et rum til forarbejdning og emballering. Her har vi også en lager container til alle færdigprodukter, et fryserum til at lave frosne melorme og andre produkter af melorme, som skal være på frost. F. eks. Heimdal Bøffen. Vi har pakkeborde og pakkeafhentning.
Vi har undervejs investeret i maskiner til produktion af Heimdal bøffen og til Protein Pasta.
Kontorfunktioner foregår i køkkenhallen, hvor vi kan printe labels og fragtsedler og håndtere hjemmeside og webshop.
Vi har udstyr til pelletering af Frassen.

Varelager på 50.000 kr. inkluderet i prisen Sælger tilbyder at få varelager med som en del af udbudsprisen.
Inventar på 700.000 kr. inkluderet i prisen Sælger tilbyder at få inventar med som en del af udbudsprisen

Virksomhedens historie

Jeg er født og opvokset på gården Heimdal i Vestjylland. Gården blev grundlagt af min farfar Christian Nicolaj Valdemar Pedersen i 1930'erne sammen med Hedeselskabet og nogen visionære mænd fra København, Dr Weis og Dr Hasselbalck. Min far Kjeld Svenstrup Pedersen overtog driften sidst i 60'erne. Heimdal har altid været kendt for at være et innovativt forgangslandbrug. Her er lavet mange planteforsøg sammen med landbrugsforeningerne og min far var bl. a. først med at sætte køerne fri i løsdrift og anvende selvkørende Center Pivot vandingsmaskine.
Som barn var jeg meget påvirket af al den kritik, der synes at være mod, hvad landbruget gør. Det var ofte samtaleemnet over spisebordet.
I 2011 bliver jeg alene med gården, som jeg driver videre ved udlejning af jordene til andre landmænd. I 2015 bliver jeg opmærksom på insekter. Deres potentiale, som en effektiv bæredygtig miljøskånsom måde at producere mad og foder på, fascinerede mig i den grad. Her var løsningen af alle de ting landbruget har været skældt ud for.
Melorme :
* Udleder minimale mængder drivhusgasser i forhold til andre animalske proteinproduktioner
* Bruger ingen vand
* Ingen antibiotika eller andre mediciner
* Lever af restprodukter
* Høj foderkonverteringsrate
* Ingen larm
* Ingen lugt
* Pladsbesparende
* Hurtig op og ned skalering
Oven i købet har Melorme det optimale nærings indhold anbefalet i god kost for fremme af sundhed ved mennesker:
* 50% protein, med alle essentielle aminosyrer
* Omega fedtsyrer
* kostfibre
Og så var det noget helt nyt, det faldt spænded og innovativt i ånden på Heimdal.

Markedet

Mange forbrugere kan godt se værdien ved at spise mad, som passer på vores miljø, og det høje protein indhold giver et stort potentielt kundesegment, både ved fitness/sports folket, men også ved syge og svækkede med større behov for protein i kosten.

Det er vores mål at melorme skal indgå i hverdagskost for alle mennesker. Det ser vi størst mulighed for at lykkes med ved, at tilføre melorme som en ingrediens i andre velkendte hverdags fødevarer som f. eks. brød og pasta.
Indtil nu har det dog været vanskeligt, at overbevise de store producenter af disse varer om det. De ser nok alle fordelene, men tør ikke tage springet.

Vores afsætning til mad er mest via vores snackprodukter på vores webshop. Uddannelses institutioner, fester og events, hvor det enten bruges som en "dare you" gimmick eller en ansporing til nye muligheder for grøn omstilling.

Heldigvis har mange kæledyr melorme som første prioritet på yndlings spisekortet.
Vores største salgssegment er også kæledyrsejere med fjerkræ. Via forskellige hønsegrubber har vi opbygget en stor kundekreds af loyale kunder. Det giver os tid til at vente på en holdningsændring, til vi kan komme ud bredt i fødevarer.

Salget af 'melorme til dyr' produkterne har været stødt stigende siden oktober 2022.

Frassen, som er melormenes gødning, er et unikt og værdifuldt biprodukt, som kan forøge indtjeningen betydeligt. Pt sælger vi ikke gødningen. Der er regler fra FVST om hygiejnebehandling af produktet. Der er i øjeblikket forskning igang omkring Frassen, som skal bevise at disse tiltag ikke er nødvendige.

Svagheder/udfordringer

Der er stadig et stigma/en forskrækkethed forbundet med, det at spise insekter for en del mennesker. Derfor mener vi at fokus skal være på den sundhed vi bliver tilført ved at spise produkter fra insekter, og den støtte det kan være for vores verden ved at vi laver vores proteiner på en miljøvenlig måde.
Vi skal vende holdningen.
Kampanger, oplysning og gode smagsoplevelser, kan være med til at ændre holdningen.


Der er mange krav og kontroller til nye fødevarer. Det er en stor omkostning for en lille spirende virksomhed. Heldigvis har vi være omkring en tid nu, og kontrol frekvenser har normaliseret sig.

Stærke sider

Vores force er vores viden og vores erfaring omkring netop melormen. Vi har drevet melormefarmen kommercielt siden 2016, med det mål at dyrke melorme så effektivt som muligt, af så god en kvalitet som muligt og så dyreetisk som muligt. Vi har løbende lavet forsøg med deres foder, deres leveforhold og miljøet omkring dem, og kører idag den optimale produktion i de rammer vi er i.


Frassen, gødningen fra melorme, er et biprodukt med et meget stort potentiale som jordforbedring. Det har så mange fordele, som gør det til et helt unikt produkt. Bl.a. er det næsten fuldstændigt organisk bundet, så det udleder ingen kvælstof til luften eller udvaskes til grundvandet. Det er langtidsvirkende og svider aldrig planter. Samt det styrker planternes eget immunforsvar mod skadedyr.

Strategi

Strategien er at skabe værdi på andre produkter end fødevarer, for at holde gryden i kog, imens vi kommer igennem med den nødvendige holdnings ændring.
Det er derfor vigtigt at holde fat i den gode kundegruppe, vi har i fjerkræets folk. Nu skal der opskaleres i produktionen for at møde behovet.
Vi skal afsøge andre kæledyrsgrupper og få dem ind i kundefolden. Oplagt er fisk, padder og gnavere. Til hund og kat vil en ingrediens af melorme i deres blandingstørfoder være en win win, og vi skal finde den rette samarbejdspartner til dette.
Vi har brugt meget energi på selv at udvikle flere produkter til human konsum, Protein Knæk knækbrød, Heimdal Bøf og proteinberiget pasta. Vi erkender at markedet ikke har været klart endnu. Måske er det klart til knækbrødet og eller en proteinbar. Knækbrødet bør prøves igen, da BtoB kunder forespørger på produktet.
Derfor er strategien nu at udvikle og sælge til kæledyrssegmentet, mens vi venter og arbejder på at modne human segmentet.

Vision

Den overordnede vision er at få melorme ind i hverdagskosten for alle mennesker.

Heimdal Entofarm ønsker, at være banebrydende for melormens vej ind i fødevarer. Skabe produktion der følger med afsætningen, med den automatisering og optimering det kræver.

Udsigterne er meget lovende og næsten uden begrænsninger den dag holdningsændringen kommer.

Alle politiske signaler peger på vi skal denne vej, med alle de mulige tiltag der er for at ændre vores adfærd, så vi kan beskytte vores planet, bl.a. mod CO2 emissioner. Når andre fødevarer vi før brugte indskrænkes og bliver dyrere, så bliver der mere plads til og interesse for alternativer, der giver os de næringsmæssige byggesten, vi har brug for. Her er melorm et helt genialt alternativ til andre former for kød.

Ideel køber

Den perfekte person til at overtage Heimdal Entofarm kan se, det kæmpe potentiale der ligger i at dyrke insekter til fødevarer. Du har energi og drive til at tænke ud af boxen. Du tør have store ambitioner og du er dygtig til at skabe netværk og trække på mulige investorer til næste skridt, som bliver automatisering til storskalaproduktion.
Du kan enten være dig selv og overtage alle opgaverne og selv indkassere lønnen, eller du er mere en overordnet ledertype, som sætter medarbejdere på til de praktiske opgaver og selv fører strategien og timingen for videre udvikling.

Opstartshjælp

Når du køber Heimdal Entofarm i dets helhed, følger al viden omkring melormens levemåde og præferencer med. Daglige drift findes beskrevet i vores farm styring. Vores meget vidende fodermester vil deltage i oplæringen af ny ejer. Det er vores største ønske at hjælpe farmen videre på bedste vis, og se den blomstre og udvikle sig videre herfra, hvor vi er kommet til nu.

Sælger tilbyder finansering

Finansiering udbetaling:
50.000 DKK
Finansiering løbetid:
24 måneder
Finansiering renter:
2 %

Beliggenhed

Brug for rådgivning omkring køb eller salg af virksomhed?
Få hjælp af en virksomhedsmægler

Ekstra information

Visninger:
1285

Sælger kontaktet:
2

Følger annoncen:
1

Annonce id-nummer:
38344

Årsag til salg:
Generationsskifte

Annonce oprettet den:
09-06-2024
Udbudspris 2.000.000 DKK