Denne annonce er inaktiv.

Grunden til dette vil ofte være, at den ikke er blevet godkendt af en Saxis-medarbejder endnu.
Dette sker typisk indenfor 24 timer.

Få besked hvis annoncen bliver aktiv igen

Digital personlig assistent - on demand

Nyskabende digitalt koncept til erhvervsdrivende og travle professionelle

 • Flytbarhed:Flytbar
 • Type:Website
 • Ansatte:5 eller derunder
 • Grundlagt:2015
 • Oprettet den:07-01-2018
 • Annonce set:2020
 • Følgere:4
 • Kontaktet:5
Udbudspris 50.000 - 100.000 DKK Honorar ved køb: 5.750 DKK + moms
Tilføj til favoritter

Del annoncen

Beskrivelse

I denne virksomhed arbejder vi for at frigøre tid i vores brugeres hverdag. Vi ved hvordan mangelfuld planlægning og administrative opgaver stjæler værdifuld tid fra din forretning, dine kunder og din familie.

Derfor har vi skabt dette koncept - for tænk hvis du havde 5 timer mere om ugen.

Du bestemmer selv hvem din PA skal være. Måske du kender en person der kan assistere dig eller måske har I allerede en assistent ansat, som med fordel kan assistere flere.

Omdrejningspunktet i virksomheden er vores freemium app til vores brugere samt vores PA dashboard, som din PA bruger til at administrere dine opgaver. En PA kan assistere flere brugere. Hos os er dine data krypteret og samarbejdet med din PA kører i realtid gennem app'en.

Vores team af IT-udviklere og markedsføringsfolk har arbejdet ihærdigt på konceptet i 2 år ved siden af deres respektive øvrige projekter. Teamet har nu erkendt, at deres øvrige projekter andrager størstedelen af deres tid og fokus, hvorfor dette fælles projekt nu ønskes frasolgt og videreført hos nye, engagerede profiler, som har samme interesse og tro på potentialet som founders har haft hele vejen igennem.

Produktet

SÅDAN VIRKER KONCEPTET

1) Du har en travl hverdag med mange administrative opgaver, som stjæler tid fra din forretning, dine kunder og din familie.

2) Du finder en personlig assistent som du er fortrolig med. Med app'en kan du hurtigt uddelegere dine administrative opgaver til din PA, som effektivt løser dem og giver dig besked.

3) Med din PA og vores app ved hånden frigør du 5 timer mere om ugen. Derved kan du koncentrere dig om at skabe værdi for din forretning, dine kunder og din familie.

Markedsføringskanaler

Vores markedsføringsplan har fokus på at holde en rød tråd gennem alt marketing samt på at personliggøre vores koncept via marketing ved at sætte ansigt på og derved fjerne det ellers noget "upersonlige" som en app i bund og grund er.

Vi foreslår at operere med en række hashtags som fx #5timermere og #PA #ondemand for at skabe den røde tråd på tværs af budskaber og platforme.

Vi har tiltænkt at anvende følgende marketing kanaler til følgende aktiviteter:

Linkedin: Formelt og informerende content til B2B interessenter
Facebook: PR, salg, artikler og informerende content til B2C interessenter
Instagram: “Hverdagen med en PA” og PR om inspirerende og informerende content til B2C interessenter
Twitter: PR, artikler og informerende content til B2C og B2B interessenter

Herudover har vi planlagt at anvende skreven presse og PR i form af nyhedsbreve samt brug af pressemeddelser (sendes især til startup medier og landsdækkende presse).

Økonomiske nøgletal

Da vores koncept endnu ikke er lanceret har vi ingen omsætning i selskabet. Alle udviklingsomkostninger har bestået af vores tid og egne ressourcer, hvorfor der ej heller er forbrugt likvide midler (pånær til domæne og website etablering).

Aktiver

Af materielle aktiver kan følgende opgøres:

- Udvikling af logo- og brand identitet
- IT-udvikling af app, website og dashboard

Af immaterielle aktiver kan følgende opgøres:
- Markedsundersøgelser og strategisk analyse af positionering
- Pitch deck (mangler blot økonomiske nøgletal og opdateret driftsbudget)
- Økonomiske overvejelser og analyser af bl.a. likviditet baseret på worst, medium and best scenarier.

Virksomhedens historie

Vores koncept udsprang af ønsket om at hjælpe travle erhvervsdrivende med at effektivere deres tid, så de kan opnå mere tid til de værdiskabende aktiviteter. Dette til gavn for dem selv, deres forretning, deres kunder og ikke mindst deres familie.

Vi oplevede selv at bruge meget tid på administrative opgaver, som fjernede uforholdsmæssigt meget tid og fokus fra vores respektive kerneforretninger og tilhørende værdiskabende aktiviteter.

Founders teamet er et mix af en IT-ingeniør, en jurist og en markedsføringsspecialist. Sammen mente vi at udgøre det team som skulle til for at skabe en løsning og IT-platform, som kunne performe rent IT-teknisk samtidig med at den overholdte og imødekom enhver tænkelig juridisk formalia. Dette skulle alt sammen markedsføres massivt til de relevante målgrupper, da vi på mange måder skulle bryde kundernes vaner og vise dem hvilken værditilvækst vores koncept ville bringe deres professionelle og private liv og hverdag.

I 2 år knoklede vi sideløbende med vores respektive projekter på dette fælles koncept og nåede så langt til at fastsætte en launch dato (ultimo 2017) som vi dog besluttede at annullere grundet ønske om at udvikle en endnu stærkere backend for vores app og dashboard samt styrke vores datasikkerhed og kryptering yderligere.

Efter 2 års fantastisk spændende udvikling og rejse og i omegnen af 10 timers arbejde ugentligt for hvert teammedlem har vi nu erkendt, at vores respektive øvrige projekter andrager for meget af vores fokus og tid til, at vores fælles koncept fr vinger lige foreløbig - en svær erkendelse, men en vigtig beslutning.

Vi ønsker nu at overdrage stafetten til det næste team eller individ, som har samme mod, engagement og motivation for vores hjertesag om at hjælpe travle erhvervsdrivende med at effektivere deres tid.

Markedet

Markedet for PA løsninger er præget af mange østeuropæiske remote-services, som vi har testet på egen krop og ikke fundet troværdige ej heller praktiske. Markedet er også i stigende grad præget af AI (artificial intelligence) løsninger, som vi ligeledes har testet og ligeledes fundet upersonlige - og i visse tilfælde kompromitterende i forhold til datasikkerheden.

Vi tror på den personlige kontakt med en PA, som givetvis servicerer en række brugere men som har den personlige tilknytning til dig - det er nødvendigt i en travl og hektisk hverdag, som alt andet lige stadig har behov for mennesker (AI teknologien taget i betragtning).

Svagheder/udfordringer

Netop vores direkte modpol - AI baseret løsninger til PA-services - er en udfordring, da mange tror på dette er fremtiden. Det er det givetvis også i nogle tilfælde, men langt de fleste mennesker foretrækker en personlig kontakt og dialog med en fysisk person som kender dem - ikke mindst når det virkelig brænder på. Derfor tager vi AI teknologien dybt seriøst, men vi ville selv til enhver tid vælge en fysisk PA og ikke en computer.

Stærke sider

Netop vores differenciering fra AI og andre tekniske løsninger finder vi som vores stærkeste side. I en tid hvor alle har 100 apps og søger at effektivisere deres hverdag med disse går vi i den stik modsatte retning og fastholder, at en personlig assistent som du rent faktisk kan tale med og som kender dig, er og bliver en langsigtet og bedre løsning.

Strategi

Overordnet vil vi anbefale at den fremtidige strategi går på at få lanceret en minimum viable product (MVP) udgave af konceptet (konceptet er i vores optik 85 % klar til launch) og får en række ressourcepersoner med som beta-brugere. Ambitionen bør være at vækste i antal brugere stabilt men i roligt tempo, så læring og erfaringer kan indbygges i app- og PA dashboard over tid.

Når væksten i brugere er stabil bør der kigges mod de nære skandinaviske markeder, hvor konceptet er direkte overførbart til.

Partnerskaber med bl.a. callcenters er også en overvejelse det fremtidige team bør overveje, da der her kan være synergieffekter at lukrere på.

Vision

Det er vores vision at frigøre tid i vores brugeres hverdag. Vi ved hvordan mangelfuld planlægning og administrative opgaver stjæler værdifuld tid fra din forretning, dine kunder og din familie. Derfor har vi skabt dette - tænk hvis du havde 5 timer mere om ugen.

Ideel køber

Den ideelle køber er et enkeltindivid eller et mindre team, som brænder for konceptudvikling, markedsføring og IT-teknologi. Det har været vores primære drivkræfter.

Køber skal være indstillet på at færdigudvikle konceptet frem mod launch af en MVP-løsning og derefter fokusere massivt på markedsføring.

Opstartshjælp

Founder teamet står til købers rådighed i opstartsfasen og vi aftaler nærmere et forløb, hvor vi får kørt køber helt ind i virksomheden. Vi pålægger ikke køber udgifter for denne assistance, da vi selv ønsker at se konceptet videreudvikle sig.

Som udgangspunkt er vi åbne for at assistere i op til 6 måneder efter overtagelse.

Ekstra informationer

 • Annonce id-nummer:29280
 • Forretningen opererer i: Hele landet
 • Værdi af ejendomme:0 DKK
 • Værdi af varelager:0 DKK
 • Værdi af inventar:0 DKK
 • Årsag til salg:Fokus på andre forretninger
 • Omsætning:0 - 1/2 million
 • Omsætningsstatus:Endnu ingen omsætning
 • Overskud før skat:0 DKK
 • Finansiering:Tilbydes