Denne annonce er inaktiv.
Søg på lignende virksomheder

Få besked hvis annoncen bliver aktiv

Virksomhed der sælger stole til biografer søger ny ejer - omsætning 907.000 DKK

Ansatte
Ingen
Flytbarhed
Kan flyttes
Gem annonce
I mere end 20 år har virksomheden solgt stole til biografer, teatre, institutioner samt private i Skandinavien og Tyskland.

I mere end 20 år har virksomheden solgt stole til biografer, teatre, institutioner samt private i Skandinavien og Tyskland.

Forretningen drives i dag som en deltidsbeskæftigelse af den nuværende ejer, men grundet travlhed med andre aktiviteter har forretningen brug for øget fokus fra en ny ejer eller partner. Lageret ligger idag i København, men kan flyttes efter behov.

Driftsresultat før skat i 2018: 280.515 kr
Salgspris ved 100% ejerskab: 485.000 kr.
Salgspris ved 66,66% ejerskab: 325.000 kr.

Hent detaljeret salgprospekt på www.cinemaseats.com/salg

Økonomiske nøgletal


Resultat af drift i 2017:

Samlet omsætning 907.197 kr.
Direkte omkostninger i alt - 254.946 kr.
Dækningsbidrag 652.250 kr.

Lønninger i alt - 157.882 kr.
Salgs- og rejseomkostninger i alt - 68,017 kr.
Autodrift - 24.219 kr.
Lokaleomkostninger - 65.348 kr.
Administrationsomkostninger - 56.268 kr.
Resultat før afskrivninger, renter og skat 280.514 kr.

Driften ligger i dag i selskabet Base 23, som også har andre aktiviteter. Aktiviteterne for virksomheden er derfor udspecificeret i en separat resultatbalance vedhæftet som bilag.

Hent detaljeret salgprospekt på www.cinemaseats.com/salg

Regnskab

  • Omsætning:907.000 DKK
  • Ebitda: 280.514 DKK
  • Resultat før skat: 280.514 DKK
  • Balancesum: 698.000 DKK
  • Afkastningsgrad

  • Overskudsgrad

Produktet

Virksomheden har siden 1996 solgt både brugte og nye biografstole på primært det skandinaviske og tyske marked.

De brugte stole købes billigt via samarbejdsaftaler med Nordisk Film i Danmark og Norge, samt hos større biografkæder i Tyskland. I flere tilfælde indgår de brugte stole i handler, hvor der også sælges nye stole. De videresælges efterfølgende til primært virksomheder, skoler, mindre offentlige institutioner samt private.

De nye stole produceres hos Euroseating International, hvor leverancen er sikret gennem et skandinavisk agentur. Stolene sælges typisk til biografer, men i enkelte tilfælde også til teatre, stadioner, arenaer og uddannelsesinstitutioner.

Markedsføringskanaler

Grundet konkurrence i markedet er analyser og tanker om, hvordan en kommende salgs- og markedsføringsstrategi kan sammensættes, ikke beskrevet detaljeret i dette oplæg. Denne kan selvfølgelig præsenteres efter ønske fra ny ejer.

Nye stole:
Nye stole sælges udelukkende via AdWords samt tilstedeværelse i filmbranchens leverandørkatalog. Filmbranchen i Danmark er ikke større, end at biograferne selv kender til leverandørnetværket og selv delvist er opsøgende, når der skal bygges nye eller renoveres gamle sale.
Et mere opsøgende relationssalg over for biograferne samt et større produktkatalog vil således kunne øge salget betydeligt. Ligeledes kan man med fordel vælge at øge fokus på teatre, kulturhuse, sportshaller og stadions m.fl. Markeder, der i dag ikke er prioriteret.
Optimalt set skal forretningen vokse gennem nyt salg og målrettet markedsføring af flere produkter. Potentialet er der, hvis den nødvendige tid investeres.

Brugte stole:
Salget i dag er baseret på enkelte, simple salgskanaler, som over tid er udviklet og testet til at kunne afsætte det antal brugte stole, der årligt købes af primært Nordisk Film.

På den måde er salget på sin vis vendt på hovedet, ved at man sælger det antal brugte stole, der er tilgængeligt, i stedet for at sælge op mod hvad efterspørgslen egentlig er på markedet.

En direkte ulempe ved salg af brugte stole er, at der kun bliver udskiftet et begrænset antal stole årligt i en geografisk tilgængelig afstand af forretningen. Det lægger en naturlig begrænsning på salget og taler for at supplere dette salg med nye billiger stole i stedet.

Tæt på 75% af salget af de brugte stole sker via et eksisterende kundekartotek på mere end 50.000 købere. Kartoteket indeholder kunder i Danmark, Norge og Tyskland, og er opbygget over mere end 10 år.

Der udsendes normalt to årlige nyhedsbreve, hvorved størsteparten af salget er begrænset til cirka to uger om året - typisk en uge i foråret og en uge i efteråret.

De resterende 25% af salget kommer fra primært webshoppen, dba.dk og Gul&Gratis, og er spredt ud over alle årets 12 måneder.

Ønsker en kommende ejer at holde fast i det eksisterende set-up med salg af brugte stole, så er dette optimeret på alle måder, og kan med fordel køres videre som økonomisk fundament i forretningen. Dog vil det, set fra nuværende ejers side, give mening at opbygge privatmarkedet for nye stole sideløbende. Nye stole vil sagtens kunne tilbydes til kundebasen ved siden af de brugte. Her vil det dog være nødvendigt med et billiger alternativ end Euroseating modellerne, for at kunne imødekomme denne type efterspørgsel.

Den nuværende ejer kan bidrage med en fyldestgørende strategi for dette. Enkelte elementer af denne uddybes i afsnit 10.

Det samlede marketingsbudget for forretningen ligger i dag på 40.000-45.000 kr. årligt.

Der laves ingen markedsføring uden for Danmark.

Omkostninger

Lagerleje 3.600 kr.
Forbrug (strøm og renovation) 375 kr.
Webshop, abonnement og hosting 250 kr.
Mailserver og domæner 115 kr.
Telefoni (70-nummer) 110 kr.
Markedsføring (gennemsnit af året) 3.650 kr.
Revision og bogføring (gennemsnit af året) 2.400 kr.
Forsikring 412 kr.
Kontordrift og diverse 250 kr.

Samlet driftsbudget 11.162 kr.

Aktiver

Domæner og rettigheder - Samlet værdiansættelse: 175.000 kr.

• .dk, .se og .com domæner
• Agentur på Euroseating International
• 70nr.

Kundebase - Samlet værdiansættelse: 215.000 kr.

• Permission base DK
• Permission base DE
• Permission base NO
• Facebook side DK

Varelager af stole, værktøj og indretning af lager - Samlet værdiansættelse: 30.000 kr.

• Reelt varelager
• Demostole
• Værktøj
• Indretning af lager

Potentielle projekter for nye stole og goodwill - Samlet værdiansættelse: 65.000 kr.

• DK projekter - 2 stk. (33% af mulig fortjeneste)
• EU projekt - 1 stk. (33% af mulig fortjeneste)
• Nordisk Film samarbejdsaftale
• Goodwill

Samlet 485.000 kr. for 100% ejerskab

Varelager på 25.000 kr. inkluderet i prisen Sælger tilbyder at få varelager med som en del af udbudsprisen.
Inventar på 5.000 kr. inkluderet i prisen Sælger tilbyder at få inventar med som en del af udbudsprisen

Virksomhedens historie

Ideen om at lave en forretning, der specialiserede sig udelukkende i køb og salg af biografstole, opstod i 1996. Her åbnede salget fra et lille lager i en baggård i Vindegade i Odense centrum.

Den første tanke var at sælge de gode brugte stole - den gang typisk gamle træstole med velourstof fra 50erne og 60erne - til unge mennesker på byens kollegier.
På et kollegieværelse var der ikke meget plads, men tit gæster på besøg, hvilket gjorde et sæt biografstole tæt på ideelle som pladsoptimerende indretning.

Eller det troede man i hvert fald på dette tidspunkt. For efter utallige cykelture rundt på byen kollegier og cafeer med uddeling af flyers og ophængning af plakater, begyndte telefonen at ringe. Dog aldrig med bestillinger fra unge studerende, men i stedet med ordre fra byens reklamebureauer, tøjbutikker, private købere i større lejligheder eller huse og sågar fra TV2, der manglede stole til et nyt studie.

Salget kom således hurtigt i gang, og der blev travlt med at samle og pakke på det lille lager.

I løbet af det første år var alle stole fra de lokale biografer solgt og der blev investeret i en gammel varevogn, så der kunne hjembringes stole fra resten af Danmark og enkelte svenske biografer.

Salget af ”retro biografstole” fandt sit eget marked og den gode idé blev således til en etableret forretning i årene 1997 til 2001.

Efter cirka et års drift, udtrådte Lars Møller i 1997 som ejer af forretningen og Theis Nielsen fortsatte på egen hånd driften ved siden af sit daværende studie på gymnasiet.

Efter fem års salg af kun gamle stole var forretningen nu veletableret.

Der blev solgt retro-stole gennem et netværk af partnere og butikker over hele landet. Samtidig blev der lavet den første faste aftale med Nordisk Film om løbende nedtagning af stole i alle sale, som de måtte renovere eller lukke.

Alle stole blev i denne periode solgt via fysisk salg. Nethandelen havde gjort sit indtog, men udgjorde på daværende tidspunkt kun en promille af detailsalget i Danmark.

For at imødekomme denne nye salgskanal og for at vækste forretningen, indgik Theis Nielsen i 2001 partnerskab med sin gode ven Kenneth Scher, som arbejdede med foto og markedsføring.

Ambitionen var at gå online med salget af stole samt at udbygge varesortimentet til også at indeholde nye biografstole. Nye stole som både skulle kunne sælges til private og til professionelle.

Samme år flyttede forretningen til et lager i Nordhavnen i København, hvor den havde til huse i de næste 16 år.

I 2002 gik webshoppen biostole.dk således i luften, og samtidigt gik jagten efter den rette leverandør af nye stole i gang; alt imens salget af de gamle stole fortsat voksede.

Theis og Kenneth rejste sammen til Kina i 2005 og 2006, hvor de besøgte udvalgte fabrikker og agenter, som kunne hjælpe med nye produkter.

Det lykkedes at finde en fornuftig leverandør af biografstole til privatsalget. Dog blev de to venner uenige om hvorvidt disse stole også kunne sælges til biografer på det Skandinaviske marked.

Efter en længere tids dialog og test af de kinesiske stole, besluttede de to partnere at dele forretningen i to. Kenneth ønskede at satse udelukkende på de nye kinesiske stole, mens Theis gerne ville fortsætte med de brugte retro-stole, samtidigt med at han søgte efter den rette leverandør af nye stole til professionelt brug.

I 2006 blev aktiviteterne, efter fem års partnerskab, således splittet i to.

Kenneth begyndte at sælge nye stole under navnet biograf-stole.dk, mens Theis drev forretningen videre under navnet Biografstole Kompagniet med hjemmesiderne biografstole.com (nye stole) og biostol.dk (retro stole).

I 2006 fik Theis agenturet på Figueras International Seating i Danmark og påbegyndte her fra salget af nye stole, som et naturligt supplement til de brugte stole.
Salget af nye stole voksede langsomt, og samarbejdet med Figueras toppede ved montering af stole i det nye DR Koncerthus på Amager.

Salget af de brugte stole lå nu på et stabilt niveau på mellem 1500 og 2000 solgte stole om året.

Nye forretningsområder, såsom salg af brugte fly- og stadionsæder, blev testet af i samme periode.

I 2010 havde onlinesalget nået et niveau, så det nu var på tide at satse fuldt ud på denne kanal.

Samme år blev samarbejdsaftalen med Figueras opsagt til fordel for en ny aftale med Euroseating International.

I perioden fra 2011 til i dag er driften af forretningen fortsat i vanligt tempo, som et fornuftigt deltidsprojekt for Theis Nielsen. Man kan med rette sige, at forretningen, efter snart 23 års drift, er veloptimeret og indbringende. Dette på trods af sin mindre størrelse og den begrænsede tid, der investeres i driften fra ejerens side.

Markedet

Markedet for nye biografstole er præget af enkelte store europæiske spillere samt en underskov af mindre forhandlere, der sælger billige kinesiske eller østasiatiske stole.
De største aktører på markedet beskrives her i detaljeret salgprospekt - www.cinemaseats.com/salg

Strategi

Grundet mulig konkurrence beskrives en mulig vækststrategi ikke i dette oplæg. Dermed ikke sagt at denne ikke er tænkt. Efter snart 23 år i branchen, mener nuværende ejer selv at have
en både nuanceret og god forståelse af, hvad der skal til for at vækste både markedet og forretningen.

Nøgleordene inden for salg og markedsføring dækker her over udbygning af de eksisterende databaser, opsøgende salg med den langvarige relation for øje, salg via Amazone.com m.fl.
Inden for produktudvikling vil strategien, som tidligere beskrevet være at udbygge produktkataloget med nye mere prisfornuftige produkter målrettet det private marked, men også at målrette nyt salg og markedsføring imod teater, sportsinstitutioner, offentlige rum m.fl.

De brugte stole kan efter ønske udgå eller suppleres med nye stole med et lavere prispunkt end Euroseatings modellerne, for at imødekommen den stigende efterspørgsel.

Mest rentabelt og logisk kan de suppleres med kinesisk producerede stole, som kan matche det nødvendige prispunkt i markedet for private samt for mindre erhvervskunder, der ikke er underlagt samme kvalitetskrav som biograferne og andre professionelle.

En sådan omstrukturering, vil efter hensigt, medføre en stigende og mere stabil indtægt over hele året. I stedet for det sæsonsalg, der i dag præger forretningen.

Vision

Den grundlæggende ide bag virksomheden har alle dage været, at skabe gode oplevelse ud fra en overbevisning om, at en god og komfortabel biograf- eller teaterstol er med til at fuldende oplevelsen for gæsten og øge værdien for kulturinstitutionen eller den private ejer.

Fokus i virksomheden har således altid været på kvalitet og på at finde den løsning, der passer bedst til det enkelte projekt.

Uanset om der er tale om fire stole til en hjemmebiograf eller 1.000 stole til en ny multiplex sal har det altid handlet om at gøre det nemt og enkelt for kunderne og komfortabelt for kundens gæster.

Sekundært har en del af virksomhedens idegrundlag været at give en lille del af de gamle biografer og teatres historie videre ved, at videresælge unikke gamle stole til folk, der ønsker en enten billig eller sjov og anderledes indretning i deres hjem, kontor eller institution.

Brug for rådgivning omkring køb eller salg af virksomhed?
Få hjælp af en virksomhedsmægler

Ekstra information

Visninger:
2738

Sælger kontaktet:
4

Følger annoncen:
5

Annonce id-nummer:
30092

Årsag til salg:
Fokus på andre forretninger

Annonce oprettet den:
11-06-2018
Udbudspris 485.000 DKK