Hvilke informationer er nødvendige for at lave en værdiansættelse?

keyboard-338510_1920

Når du skal lave en værdiansættelse af din  virksomhed så skal du have den rigtige information ved hånden. Uanset om du selv laver din vurdering eller du har en professionel til at hjælpe dig, er det vigtigt at have et overblik over hvilken information man kan vurdere værdien ud fra.

Skal du sælge din virksomhed? Opret en salgsannonce her

Historie

Virksomhedens historiske data er meget vigtig i forhold til at vurdere hvordan den vil klare sig fremover. Ikke kun de historiske økonomiske data, også i forhold til ledelse, medarbejdere, goodwill osv.

En værdiansættelse afhænger meget af hvor meget køberen eller investoren kan regne med at tjene på virksomheden fremadrettet. Køberen håber selvfølgelig som regel på at gøre det bedre i fremtiden end det har været gjort hidtil, men historien fortæller meget om hvad man som minimum kan forvente i fremtiden.

Der til kommer at der i en hver virksomhed er en vis læringsproces i løbet af virksomhedens levetid. Virksomheden tilegner sig viden løbende og det kan også være vigtigt at kigge på hvad viden der er opsamlet og hvordan denne viden er blevet gemt i virksomheden. Er det nøglemedarbejdere der har den vigtige viden eller er den opbevaret så virksomheden i fremtiden kan drage nytte af den, uanset udskiftning af medarbejdere osv.

Forretningsaktiviteter

Hvilke forretningsaktiviteter har virksomheden den dag i dag, hvilke er de bærende aktiviteter og hvordan ser fremtiden ud for disse aktiviteter. Disse er vigtige spørgsmål i forbindelse med en prissætning eller værdiansættelse af en virksomhed.

Er der eksempelvis en enkelt aktivitet som skaber langt størstedelen af omsætningen, kan dette tale for at fremtiden ser mere usikker ud for virksomheden. En solid virksomhed er ikke alt for afhængig af enkelte aktiviteter, medarbjedere, leverandører eller ledere, men har fordelt risikoen ud over mange forskellige tiltag og aktiviteter således at en krise et enkelt sted ikke kan vælte hele virksomheden.

Markedssituationen

Her ser man på hvordan markedet generelt ser ud. Ved nogle prisvurderings modeller ser man på hvilke priser andre virksomheder på samme marked er blevet solgt til. Her kan der være tale om direkte prissammeligning eller relativ prissammeligning – læs mere om prissætningsmetoder her.

Derudover har det stor indflydelse hvordan branchen generelt klarer sig. Har du et mobil selskab vil det være relevant at se på hvor rentable andre mobilselskaber er i forhold til dit. Det vil også være vigtigt at se på hvilke produkter der forhandles mest på markedet i forhold til hvilke du forhandler. Fremtidige tendenser er her meget vigtige da køber jo overtager en virksomhed der skal drives i fremtiden og det er derfor den fremtidige rentabilitet der tæller.

Livscyklus er her en meget vigtig ting. Både livscyklus på dine egne produkter men også markedets livscyklus. Hvordan ville du vurdere fremtiden for et nyhedsmagasin der ikke er gjort i stand til at levere nyheder online, på en effektiv måde for eksempel? Den fysiske avis’ livscyklus er i sidste fase og derfor vil dette trække værdien ned.

Ledelse

Når der kigges på ledelsen er det man kigger efter typisk, hvilke kompetencer der er i ledelsen, samt hvor vigtig ledelsen er for virksomhedens succes.

Er der ledelses medlemmer der har en helt afgørende rolle for virksomhedens succes indtil videre, er det ikke sikkert at du kan skabe de samme resultater uden denne person.

Derudover kan det give dig et billede af hvilke kompetencer der skal til for at drive virksomheden.  Det er vigtigt at vide for at vurdere mulighederne for kunne drive virksomheden videre på samme niveau som før. Derfor er dette også et vigtigt punkt i værdiansættelsen.

Regnskabspraksis

Regnskaberne er selvsagt helt centrale for vurderingen af en virksomheds værdi. Derfor er det også ekstremt vigtigt at kigge på den regnskabspraksis der er brugt da dette har stor betydning for hvordan man læser regnskaberne. For at kunne lave en objektiv værdiansættelse vil man derfor altid skulle redegøre for hvilken regnskabspraksis der er anvendt.

Skal du sælge din virksomhed? Opret en salgsannonce her

Resultatopgørelse

Virksomhedens indtægter og omkostninger er det der danner grundlaget for resultatopgørelsen. Ved at kigge på disse tal kan man få et godt overblik over hver rentabel virksomheden er.

En virksomhed der laver en god omsætning kan godt lave et dårligt resultat, hvis de faste omkostninger er for høje.  Dette vil fremgå af resultatopgørelsen og det kan være helt afgørende for den endelige værdiansættelse da en omsætning uden overskud ikke er meget værd for en køber. Udregn evt. forskellige nøgletal, der giver et hurtigt overblik..

Aktiver

Virksomhedens aktiver er vigtige fordi det viser hvad virksomheden har investeret penge i gennem tiden. Hvad virksomheden ejer, med andre ord. Aktiverne fremgår af balancen i virksomhedens regnskab og beskriver hvad virksomhedens midler er bundet op i.

Aktiverne har et stor betydning for værdiansættelsen da aktiver bliver mindre værd med tiden. Det er vigtigt at se på hvor langtids holdbare de aktiver virksomheden ejer er. Er der aktiver der skal skiftes ud eller repareres eller som ganske enkelt bare ikke har særlig meget værdi, så er det noget der påvirker værdien af virksomheden.

Cash-flow

Dette punkt er meget vigtigt for virksomhedens overlevelse. Hvis en virksomhed ikke har penge til at betale sine regninger, så går virksomheden konkurs. Cashflowet viser hvordan penge strømmer ind og ud af virksomheden.

Det viser altså om virksomheden reelt har penge på kontoen hele tiden. Er der perioder hvor vrksomheden ingen likviditet har, altså penge på kontoen, kan dette være et udtryk for større risiko ved at købe virksomheden.

har virksomheden et stabilt cashflow med en solid likviditet vil det påvirke værdiansættelsen positivt.

Vi råder til

Vi råder altid til at man tager professionelle specialister med på råd, når man skal værdiansætte sin virksomhed. Det er eksempelvis en virksomhedsmægler.

Skal du sælge din virksomhed? Opret en salgsannonce her

Læs også: Værdiansættelse af virksomhed

Værktøjskassen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Artikler som også interessere dig

Hvordan prissætter man sin virksomhed? Niels Ryding Olsson 2019-08-08
Guide: Hvordan undersøger jeg om aktiverne er korrekt pri... Niels Ryding Olsson 2019-04-05
Luk virksomhed – en komplet tjekliste Niels Ryding Olsson 2019-04-02
Guide: Alt hvad du skal vide om at sælge dit varelager Niels Ryding Olsson 2019-03-21
Konkurser – Den bedste forretning du nogensinde har... Niels Ryding Olsson 2019-03-20