Guide: Alt hvad du skal vide om at sælge dit varelager

Der kan være mange årsager til at sælge et varelager fra en virksomhed. Det kan være at du har nogle varer du ved at du ikke selv kommer til at sælge men som andre godt kan få afsat. Det kan være at du er i gang med at lukke din virksomhed ned. Det kan også være i forbindelse med et regulært salg af virksomhed, at du finder ud af at køberen mest af alt er interesseret dit varelager, inventar og andre aktiver og ikke så meget dit selskab.

Varealger af solbriller som kunne være til salg

Under alle omstændigheder er der nogle ting du skal være opmærksom på.

Skal jeg betale moms af varelager og andre driftsmidler?

Først og fremmest skal du være opmærksom på reglerne omkring moms og skat. Hvor og om du skal betale nogen af delene afhænger af, i hvilken situation du sælger dit varelager.

Ophørsudsalg

Hvis du lukker din virksomhed og i den forbindelse holder et ophørsudsalg, skal du huske at opkræve moms af varelager og driftsmidler. Dette gælder dog kun for de ting som du sælger inden virksomheden lukker som et led i afviklingen.

Overdragelse til en ny ejer

Hvis du sælger eller overdrager dit varelager og andre aktiver til en ny ejer, skal der ikke beregnes moms af varelageret, så længe den nye ejer er eller bliver momsregistreret.

Inden 8 dage efter at varelager og driftsmidler er overdraget til den nye ejer, skal du give besked til SKAT om hvem den nye ejer er, med navn og adresse. Du skal derudover oplyse salgsprisen for det varelager og de driftsmidler du sælger eller overdrager.

Hvis den nye ejer ikke er  eller bliver momsregistreret, skal du beregne moms af salgsprisen alligevel, hvis du ikke tillægger moms, vil du skulle betale momsen alligevel. Det er derfor vigtigt at du er klar over hvordan køberens momsmæssige situation ser ud.

Salg til privat brug

Hvis du beholder dit varelager eller andre driftsmidler til privat brug eller et andet formål som ikke er momspligtigt, skal du betale moms af varerne. Momsen beregner du af indkøbs- eller fremstillingsprisen uden moms,

Inden du beregner momsen kan du dog sætte prisen ned 20% for hvert påbegyndt regnskabsår, siden varelageret blev købt eller fremstillet.

Hvis det overdragne har kostet over 100.000 kr. ved anskaffelsen eksklusiv moms, kan der i visse tilfælde blive tale om, at du skal regulere købsmomsen. Spørg en revisor eller anden regnskabskyndig til dette.

Skal jeg betale skat af de aktiver jeg sælger?

Hvis du lukker din virksomhed og sælger varelager, inventar og andre driftsmidler ud af virksomheden, skal du huske at opgøre den skattepligtige avance på salget.

Dette gør sig gældende, både hvis du sælger til en ny ejer som skal bruge aktiverne i en eksisterende virksomhed og hvis du udtager noget af varelager eller inventar til privat brug.

Hvis du udtager noget til privat brug vil SKAT tjekke at udtagningen er sket til handelsværdien. den skattepligtige avance eller tabet opgøres som forskellen mellem salgssummen eks. moms og den skattemæssige saldoværdi i selskabet.

Tab eller gevinst på salg af varelager indgår i din personlige indkomst inklusive AM bidrag og er ikke kildeartsbegrænset.2

 

Hvad er varelageret værd?

Når du skal sælge dit varelager skal du selvfølgelig sætte en pris på. Det vil selvfølgelig altid ende i en forhandling men det er vigtigt at have et sted at starte.

Prisen kan fastsættes efter flere forskellige principper, men de fleste opgør det ud fra kostpris + fragt, told og punktafgifter. Dernæst spiller kvaliteten af varelageret selvfølgelig ind.

Kvaliteten af varelageret vurderes ofte ud fra salgbarheden af varerne. Det kan være svært at afgøre og vil altid bero på en personlig vurdering. Dog er der nogle scenarier som kan gøre, at varelageret med sikkerhed kan vurderes ikke at være salgbart, eksempelvis hvis varerne er gået i stykker.

Hvis varerne er svære at sælge på grund af fejlkøb eller ændringer i markedet, bør det selvfølgelig også tages med i vurderingen.

Vurderes lageret at være ukurant af én af ovenstående årsager, kan værdien nedskrives til en lavere værdi. Har man ikke selv et bedre bud kan man følge denne model ud fra hvor længe varerne har ligget på lager:

  • 50 pct. værdi efter første år
  • 25 pct. andet år
  • 0 pct. i tredje år

Din revisor kan ofte hjælpe dig med at sætte en mere præcis værdi på dit varelager til at begynde med. Derefter kan dit branchekendskab hjælpe til at vurdere salgbarheden af lageret.

ArtiklerFaglige ArtiklerKøb og salg af virksomhederSalg af virksomhedVærktøjskassen

Artikler som også interessere dig

Grafikr om fravalget af en investering Niels Ryding Olsson 2021-02-19
6 Råd: Sådan kommer du i gang med influencer marketing Niels Ryding Olsson 2021-02-09
36 årig iværksætter: “Tænk at jeg har skabt noget, som an... Niels Ryding Olsson 2021-01-21
Køb af ny hjemmeside? Pas på den her slags ulovlige SEO Niels Ryding Olsson 2020-09-22
Skattemæssige faldgruber ved aktie- & aktivoverdrage... Lars Aamann 2020-07-14