6 nøgletal for begyndere

Nøgletal symboliseret af speedomenter

Følgende artikel vil lære dig formler og formål af de vigtigeste økonomiske nøgletal, på et sprog som alle kan forstå. Om du ikke har nogen erfaring overhovedet med regnskab og regnskabsanalyser, eller bare skal have genopfrisket betydningen af et par nøgletal kan du læse med her.

Hvad er økonomiske nøgletal?

Økonomiske nøgletal er KPI’er, der bruges i en regnskabsanalyse. De kan bruges til hurtigt at danne sig et overblik over hvordan en given virksomhed klarer sig.

Det er eksempelvis nyttigt ved:

 • Virksomhedsoverdragelse
 • Værdiansættelse
 • Udarbejdelse eller aflæsning af regnskabsanalyse

Hvis du er i gang med at købe en virksomhed, vil du i langt de fleste tilfælde kræve at få lov til at se regnskabet og dermed også nogle nøgletal, og du vil formegentlig have en klar forventning til sælger om at han har udregnet dem for dig.

Hvis du er sælger og ikke helt har styr på de økonomiske nøgletal, vil der her følge en guide, der lærer dig de helt basale ting om hvert nøgletal. Inden vi går i gang med at kigge på nøgletallene er der lige et par begreber vi skal have på plads:

 • Balancen er en del af et regnskab og er et begreb der dækker over virksomhedens samlede værdier og gæld i slutningen af et år(ultimo). Den er delt op i aktiver og passiver.
 • Aktiver(Kapitalanvendelsen) er en opgørelse over alt det virksomheden har brugt deres penge på, med andre ord noget som virksomheden ejer. Det kunne eksempelvis være bygninger, inventar, varelager, patenter og så videre.
 • Passiver(kapitalfremskaffelse) er en opgørelse over hvor virksomheden har pengene fra, og er delt op i egenkapital og fremmedkapital(gæld). Posterne i balancen er per definition lige store i kroner.
 • Variable omkostninger er omkostninger der er afhængige af produktionens/afsætningens størrelse. Det vil sige råvarer og fragt eksempelvis.
 • Faste omkostninger er modsat de variable ikke afhængige af produktionen/afsætningen. Det vil sige løn til medarbejdere, husleje og så videre. Når nu du har en forståelse for ovenstående begreber er det tid til at kigge på de egentlige nøgletal.

Læs også: Her er nøglen til succes gennem online-salgsoptimering

Formler for nøgletal:

I denne artikel vil vi gennemgå følgende økonomiske nøgletal:

 • Afkastningsgrad
 • Overskudsgrad
 • Dækningsgrad
 • Aktivernes omsætningshastighed
 • Egenkapitalens forretning
 • Soliditetsgrad

1. Afkastningsgrad (AG)

Det første nøgletal vi skal kigge på er afkastningsgraden, som fortæller noget om hvor mange penge virksomheden har givet i afkast på investeret kapital. Den er altså god til at sammenligne den pågældende virksomhed med en anden investering, f.eks. statsobligationer.

Også hvis der kigges på konkurrenter er det en god indikator for om virksomheden har bundet for meget kapital i aktiver, eller ikke får nok afkast ud af investeringerne. En lav AG kan være et tegn på at virksomheden har bundet for mange penge i aktiver, og der derfor er behov for at der bliver skåret ind til benet for at gøre forretningen mere rentabel.

Jo højere afkastningsgrad jo bedre.

Eksempel:
Lad os antage at en given virksomhed har en afkastningsgrad på 10%. Det vil altså sige at hver gang der bliver investeret 100kr. i aktiver, så resulterer det i et afkast på 10kr.

Formel:

2. Overskudsgrad (OG)

Overskudsgraden viser hvor stor en procentdel af omsætningen der er tilbage når alle udgifter, bortset fra finansielle poster(renteomkostninger) er betalt. Den afslører således hvor god virksomheden er til at få overskud ud af omsætning og er dermed god til at sammenligne en virksomhed med en anden i branchen. Jo højere overskudsgrad jo bedre.

Eksempel: En given virksomhed har en overskudsgrad på 15%. Det vil sige at når virksomheden sælger en t-shirt til 100kr. er der 15kr. tilbage efter udgifter, minus finansielle poster, er betalt.

Formel:

3. Dækningsgrad (DG)

Dækningsgraden viser hvor mange procent af omsætning der er tilbage når de variable omkostninger er betalt.  Dette nøgle tal er godt til at se på hvor meget fortjeneste der er på salget af produkterne. Jo højere dækningsgrad jo bedre.

Eksempel:
Dækningsgraden i en given virksomhed er på 30%. Det vil sige at hvis der eksempelvis bliver solgt en t-shirt til 100kr. betyder det at der er 30kr. tilbage til at dække de faste omkostninger, og at virksomheden har brugt 70kr. på variable omkostninger.

Formel: 

Læs også: Du kommer længst med ærlighed og en effektiv supply chain

4. Aktivernes omsætningshastighed (AOH)

Aktivernes omsætningshastighed er et tal der viser antallet af gange den samlede værdi af aktiverne er blevet omsat på ét år.

Afhængig af branchen, er det et vigtigt nøgletal at kigge på, da en høj AOH er et tegn på at virksomheden ikke brænder inde med varepartierne. Særligt i brancher hvor det ofte skifter hvilke varer der er populære er den vigtig. Eksempelvis i tøjbranchen, hvor moden hele tiden skifter er det vigtigt at AOH er høj.

Eksempel:
En virksomhed har en AOH på 0,6 og en samlet værdi af aktiverne på 1000kr. Det vil altså sige at virksomheden har omsat halvdelen af værdien af de samlede aktiver, altså 600kr.

Formel:

5. Egenkapitalens forrentning (EKF)

Egenkapitalens forrentning giver mere eller mindre sig selv. Det er et udtryk for afkastet af egenkapitalen i procent.

Eksempel:
En virksomhed har en egenkapital på 20.000kr. og et resultat af primær drift på 5.000, så er egenkapitalens forrentning på 25%.

Formel:

Læs også: Succes med webshop uden produktkendskab

6. Soliditetsgrad (SG)

Soliditetsgraden giver udtryk for hvor meget af de samlede aktiver, egenkapitalen udgør. En høj soliditetsgrad er et tegn på at virksomheden har lånt meget lidt, hvilket naturligvis er godt. En lav soliditetsgrad betyder at virksomheden har lånt en stor del af den samlede kapital.

Dette er et nøgletal bankerne kigger på, så den er især vigtig hvis du skal have finansieret virksomhedskøbet af banken.

Eksempel:
En virksomhed har samlede aktiver for 15.000kr. og en egenkapital på 5.000kr. Dermed er soliditetsgraden 33%.

Formel:

Download ark til udregning af nøgletal her

For flere gratis værktøjer og erhvervsartikler besøg:

erhvervsfronten.dk

Faglige ArtiklerVærktøjskassen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Artikler som også interessere dig

3 tips til at sælge din virksomhed hurtigt Mette Jeannot 2024-06-25
Undersøg virksomhedens SEO inden du køber den Mette Jeannot 2024-02-29
Køb og salg af virksomheder udenfor Danmark Niels Ryding Olsson 2022-11-14
6 Råd: Sådan kommer du i gang med influencer marketing Niels Ryding Olsson 2021-02-09
Køb af ny hjemmeside? Pas på den her slags ulovlige SEO Niels Ryding Olsson 2020-09-22