Job- og rekrutteringsplatform, der matcher kunder og jobsøgende inkl. selskab

Pulsen, Roskilde
Ansatte
Under 5
Flytbarhed
Kan flyttes
Region
Sjælland
Gå til hjemmesiden Shopsystem: Woocommerce
Gem annonce
Vi matcher jobsøgende og virksomheder

Jobportal med aktive jobsøgere. Virksomhederne skal ikke længere lave stillingsopslag, modtage og behandle et hav af ansøgninger, men kan i ro og mag søge på udvalgte kriterier samt se kandidatens videopræsentation og kontakt-oplysninger og tage direkte kontakt til nye medarbejdere, når de har behov.

Jobsøgerne skal ikke længere skrive ansøgninger, men oprette en profil og lave en videopræsentation og så afvente, at virksomheden tager kontakt.
Indtjeningen ligger i virksomhedernes medlemskab samt pris pr. download af kandidater.
Endvidere er der lavet koncept for yderligere salg via private label løsning (konceptet medfølger) og er målrettet fagforeninger (kan nemt ændres til andre organisationer)

P.t. arbejder vi med at opbygge kandidatdatabasen og vi har tilsagn fra flere virksomheder, der afventer præsentation, når der er relevante medarbejdere for dem.
Endvidere er der udarbejdet en private label løsning målrettet fagforeninger, private sygeforsikringer, jobcentre. Vi har flere positive tilkendegivelser fra fagforbund.
Logo, navn, domæne, alt knowhow og nuværende jobsøgere medfølger. Vi supporterer selvfølgelig under overleveringen.

Vi har fået et rigtig attraktivt tilbud fra en programmør om oprettelse og tilkobling af modul til at lave stillingsopslag for at få hurtigere og større kandidatmasse - tilbud videregives. Denne investering vil øge indtjeningen betragteligt.

Vi har valgt ikke at specialisere os på branche, men har ofte overvejet fordele og ulemper herved.

Der er koblet betalingsløsning til platformen.

Regnskab

Afkastningsgrad
-77%
Soliditetsgrad
-84%
Likviditetsgrad
%

Økonomiske nøgletal

Frem til nu har vi brugt tid og penge på at få jobsøgere ind i portalen, brugt tid og penge på markedsføring, jobmesser mv.
Vi er nu klar til virksomhedspræsentation og salg af medlemskaber.

Portalen sælges med underskud, som vi sørger for er indfriet ved overtagelse. I 2020 er det lykkedes os at få en positiv egenkapital og der er et skattefradrag på kr. 20.000,- der kan benyttes af den kommende køber.
Årsagen til minus indtjening er, at vi endnu ikke er begyndt at sælge produktet til virksomheder, - derfor ingen indkomst endnu.

Vi har undersøgt markedet og talt med virksomheder, der er interesserede i præsentation og medlemskab, når portalen har et jobsøgerpotentiale, der dækker flere brancher, landsdele mv.
Det har vi opnået og står foran virksomhedspræsentationer og salg af medlemskaber.

Hvis vi selv skulle investere og fortsætte processen, ville vi:
a) Investere i modul til stillingsopslag for at få flere jobsøgere ind
b) Afgrænse os til Regioner og udvide i takt med, at medlemskaber sælges
b) Specialisere os i branche(r) både mht. virksomhedssegment, fagforbundssegment mv.

Overskud før skat: 0 DKK

Produktet

Online virksomhed der matcher jobsøgende og virksomheder.

Virksomhederne sparer penge og tid på ikke længere at lave stillingsopslag og ikke længere at modtage jobansøgninger. Virksomheden opretter medlemskab i portalen og søger og kontakter selv kommende medarbejdere. De kan oprette søgeagent, så de får besked hver gang, en profil med de efterspurgte kompetencer opretter sig.

Jobsøgerne skal ikke længere skrive ansøgninger, men opretter en profil og en videopræsentation og afventer kontakt fra virksomhederne.
Vi har valgt, at det er gratis for jobsøgende.

Der er tilkoblet betalingsaftale hos Quickpay inkl. indløsningsaftale via Nets.

Markedsføringskanaler

Virksomheden er en online hjemmeside/webshop

Vi har haft et meget småt markedsføringsbudget. Vi bruger sociale medier og så deltager vi på jobmesser - lige p.t. virtuelt. Vores aftale og plads på jobmesser kan overleveres, hvis du/I ønsker at fortsætte med det.

Mht. salg til virksomheder har vi holdt møder med fagforeninger, virksomheder, erhvervsforeninger, jobcentre.
Vi har ikke arbejdet målrettet mod salg til virksomhederne endnu, da tiden til nu er brugt på at opbygge en kandidatdatabase og få tilpasset funktioner, så portalen fremstår som den gør i dag.

Inden vi startede, var vi ude og spørge i markedet, om medlemskab er interessant for udvalgte virksomheder. Vi fik udelukkende positivt tilkendegivelser om interesse for præsentation, når der var relevante kandidater i databasen. Virksomhederne er mere end trætte af det enorme ressource- og tidsforbrug, der ligger i at rekruttere nye medarbejdere.

Endvidere tilkendegivelse fra virksomhederne af, at medlemskab kunne være interessant for dem pga. lav pris for medlemskab, besparelse på stillingsopslag, sparer ressourcer og økonomi. Endvidere tilkendegivelse om, at det var et attraktivt supplement for dem, at benytte en onlinefunktion for at spare tid og ressourcer på nuværende, temmelig langsommelige og dyre rekrutteringsprocesser. Og så er det selvfølgelig attraktivt, at den er online og kan tilgås uanset, hvor man opholder sig.

Omkostninger

Udgift til hhv. Nets og Quickpay samt telefon, max. kr. 250,-/md (betalingsløsning)
Hosting af webløsning og domæne kr. 2.500,-/år Webhosting er betalt for hele 2021.
Lovpligtig ansvarsforsikring kr. 1.200,-/år

Variabel omkostning: programmørtimer og support. Vi har en rigtig fin aftale, der kan fortsætte hvis det er relevant
Mindre udgift til tryksager og markedsføring

Indtil nu ingen lønninger, men når portalen skal vækste med salg af medlemskaber til virksomheder, effektiv markedsføring mv., vil der selvfølgelig være udgift til lønninger mm..

Hosting af webhotel og domæne er betalt for hele 2021.

Indløsningsaftale med Nets og Quickpayaftale kan overtages.

Shopsystem

Aktiver

Virksomheden er online og kan drives alle steder fra, blot der er internet.
Vi benytter os af kontorfællesskab, hvor aftalen inkluderer tilgang til mødelokaler mv.

Virksomhedens historie

Vi arbejder selv i vikar- og rekrutteringsbranchen og mente, at det var tid til disruption og tid til at skifte gear i branchen.

Branchen er gammeldags med langsommelige procedurer og processer og bureauerne tager meget høje honorarer for nogle processer, som er svære at gennemskue for kunderne.

Endvidere har vi gjort det muligt for de jobsøgende, at adskille sig fra mængden af jobsøgere med samme faglige kvalifikationer ved at kunne markedsføre sig selv med en videopræsentation, hvor vi opfordrer dem til også at fokusere på deres personlige kompetencer og formåen.

Vi sparer tid og energi for både jobsøger og virksomhed, der undgår at gennemføre interviews med en kandidat som ikke helt passer ind.

Vi tror stadigvæk fuldt og fast på, at digitalisering kombineret med personlige interviews i virksomhederne, er vejen frem, men har indset, at der skal lægges mange flere timer og indsatser ind i projektet, end det har været muligt i vores tilfælde.

Markedet

Markedet er uendeligt og produktet kan sælges udover landegrænserne også og kan supppleres med mange lækre features..

Der er konkurrenter på vej, men endnu ingen, som har vores "pakke" og ingen klarer sig godt på markedet endnu - og flere kommer formentlig heller ikke til det.
Vores force har været indgående kendskab til vikar- og rekrutteringsbranchen, vores ulempe har været, at vi ikke har haft mulighed for at lægge den fornødne tid i portalen. Har man tid og rette team, kan den nå uanede højder.

Svagheder/udfordringer

Udfordringen i virksomheden har været, at jobsøgende skal "hentes" ind og at vores markedsføringsdel på ingen måde har været optimal.

Vi brugte/spildte lang tid på at finde frem til, at jobsøgere ikke vil betale for at have en profil. Vi startede med et lavt fee for jobsøgere mod, at vi tilbød at markedsføre deres profiler til 3 relevante virksomheder. Det var alt for tidskrævende arbejde for os og jobsøgende er ikke indstillede på at betale (Jobnet er jo gratis!)

Vi var for længe om at tage beslutningen om at gøre medlemskab for jobsøgere gratis.

Stærke sider

Onlinefunktionen er klart det største aktiv - al digitalisering modtages godt disse år

Tiden er med os - virksomhederne optimerer processer og har fokus på besparelser

De fleste kan efterhånden oprette en jobprofil og lave en videopræsentation

Der er hjælpetekster til alle felter i skabelonen til profiloprettelse

Layoutet er lækkert

Vi har fået skabt et godt knowhow i fagforeninger, jobcentre og udvalgte virksomheder

Masser af udviklingsmuligheder i portalen

Kræver ikke store investeringer til udstyr, lokaler mv.

Strategi

Vores strategi til nu har været den, at vi ville rekruttere jobsøgere til portalen for at have et "varelager" at gå til virksomhederne med.
Dette er lykkedes i nogen grad - vi har aktive jobsøgende i portalen.

Sideløbende har vi udarbejdet en privat label løsning, hvor vi spurgte markedet først (fagforeningerne) med positiv tilkendegivelse.

Næste step i strategien er intensivt salg af medlemskaber til virksomheder i hele landet - det er det, vi står overfor nu.

Vi har spurgt markedet først og har mange positive tilkendegivelser fra flere virksomheder, som vi samarbejder med i forvejen i dag.

Vision

Visionen og drømmen er, at bidrage med disruption af et rigidt rekrutteringsmarked og at kunne tilbyde en tidssvarende og besparende måde at matche jobsøgere og virksomheder på.

Vi har gennem tiden selv rekrutteret rigtig mange kandidater til virksomheder og er ofte stødt på, at kandidaterne/ansøgerne på papiret ligner hinanden. Af bl.a. den grund er det optimalt med en videopræsentation for at få en god fornemmelse af, at det er rette person, der indkaldes til interview. Det kan spare mange jobsøgende for et afslag og spare virksomhederne mange penge på ikke at bruge tid og ressourcer på at interviewe personer, som ikke passer ind i virksomheden.

Endvidere er visionen, at vi vil afhjælpe virksomheder for store omkostninger og ressourceforbrug, der skal afsættes til rekrutteringer (stillingsopslag, behandling af ansøgninger, gennemføre interviews mv.) og store honorarer til rekrutteringsbureauer.

Ideel køber

Mit bud på den ideelle køber er én eller endnu bedre et team, der har godt kendskab til enten vikar- og rekrutteringsbranchen eller HR-branchen. Ideelt for et mindre vikarbureau eller mindre rekrutteringsfirma, der i forvejen har virksomheder, der køber rekrutteringsydelser. De kan evt. starte med at køre egne kunder ind i portalen.

Hvis der er tale om et dream-team, er der udover ovennævnte vikar og rekrutteringsperson også 1 person, som kan varetage programmeringsdelen (opdateringer, vedligehold, tilpasninger mv.), og 1-2 personer, der er skarpe på markedsføring og salg.

Projektet skal drives hverdag, hele ugen - så vil der meget hurtigt komme indtjening på medlemskaber og downloads.

Årsagen til, at det er ideelt med en eller flere personer fra branchen er, at det vil være nemmere at sælge ind i virksomhederne, når man har kendskab til, hvordan kunderne arbejder med rekruttering eller rekrutteringsfirmaer i dag, priserne i markedet, tidsforbruget mv.

Jeg bidrager rigtig gerne med viden og in-put fra branchen.

Opstartshjælp

Jeg træder ud af virksomheden for at hellige mig andre aktiviteter, men vi står gerne til rådighed med support på systemet på telefon og mail i en aftalt overdragelsesperiode.
Oplæring kan godt være en del af købesummen - hvis ændringer mv. af programmeringsmæssig karakter, kan det tilkøbes.

Sådan får du succes med at drive en webshop og tjener den første 1.000.000 kr.
Kursus med alt fra A-Z om hvordan du driver en webshop, alt fra marketing til administration. Få adgang til online kursus 16 timers video indhold, hvor vi lærer dig
hvordan du bygger og skalerer et brand!

Beliggenhed

Offentlige spørgsmål

Der er indtil videre ikke skrevet nogle offentlige beskeder. Du kan blive den første...

Det er anonymt at stille et offentligt spørgsmål og bliver først offentligt efter godkendelse og svar af sælger
Brug for rådgivning omkring køb eller salg af virksomhed?
Få hjælp af en virksomhedsmægler

Ekstra information

Visninger:
5603

Sælger kontaktet:
5

Følger annoncen:
9

Annonce id-nummer:
33137

Årsag til salg:
Fokus på andre forretninger

Annonce oprettet den:
03-11-2020
Udbudspris 75.000 DKK