Holdingselskab: Er det en god idé?

Holdingselskab

Det er de færreste iværksættere der tænker videre over, hvordan de skal strukturere deres virksomhed rent selskabsmæssigt, når de begiver sig i lag med at være virksomhedsejer.

Ofte starter man op med at drive forretningen som en enkeltmandsvirksomhed uden den store kapital og tænker ikke nærmere over hvilke andre muligheder der kunne være. Selv dem som vælger at stifte et ApS, A/S eller IVS er ofte ikke klar over de muligheder der ved at lave en konstruktion med et holdingselskab (moderselskab) og et driftselskab (datterselskab)

Det er netop når man vælger at stifte et ApS, A/S eller IVS, at det er interessant ligeledes at stifte et holdingselskab som kan fungere som moderselskab til det selskab hvori driften skal være.

Det kan illustreres således:

 

Ejer

Holdingselskab Aps

Driftselskab ApS

 

Hvis man stifter driftselskabet på samme tid som holdingselskabet kan man ”genbruge” kapitalindskuddet der blev brugt til stiftelsen af holdingselskabet til at stifte driftselskabet. Hvis vi f.eks. tager i udgangspunkt i, at man har 50.000 kr. til brug som selskabskapital vil man rent praktisk stifte et holdingselskab med 50.000 kr. i selskabskapital.

Samtidig hermed stifter det nystiftede holdingselskab et driftselskab hvor de samme 50.000 kr. anvendes som selskabskapital i driftselskabet. På denne måde har man skabt en konstruktion med et holdingselskab som moderselskab og et driftselskab som er et datterselskab til holdingselskabet.

Læs også: Hensigtserklæring, hvad er det?

1. HVORFOR VÆLGE EN HOLDINGKONSTRUKTION?

Ingen beskatning ved udbetaling af udbytte fra driftselskabet. Formålet med at drive virksomhed er for hovedparten, at der skal generes et overskud. Det kan godt være, at man de første par år ikke har noget overskud af væsentlig størrelse, men det må være formodningen, at driftselskabet på sigt kommer til at genere et overskud som kan udbetales som udbytte til ejeren/ejerne.

Ved at have et holdingselskab som ejer driftselskabet, vil udbyttebetaling skulle ske til holdingselskabet. Det betyder, at der ikke skal ske en beskatning af udbyttet så længe udbyttet bliver liggende i holdingselskabet. Udbyttet kan herefter anvendes til at investere i andre aktiviteter hvis man måtte have lyst til det. Det vil først være den dag man trækker et udbytte ud af holdingselskabet, at der skal ske en beskatning af udbyttet.

Der er altså tale om en skatteudskydelse, men ikke en skattebesparelse. Hvis overskuddene i driftselskabet varierer fra år til år, vil der ved at føre overskuddene op i holdingselskabet være mulighed for at udnytte de skattemæssige muligheder for hvert år at få udbetalt maksimalt udbytte til den lave skatteprocent.

Ingen beskatning ved salg af driftselskabet

Når/hvis tidspunktet kommer, hvor man ønsker at sælge sin virksomhed, så vil dette rent praktisk ske ved et salg ejerandelen i driftselskabet. En eventuel avance herved medregnes ikke i holdingselskabets selskabsindkomst. Det betyder, at den fulde gevinst føres ind i holdingselskabet og kan anvendes til investering i andre projekter. Som med udbytte er det først den dag man vælger at trække penge ud af holdingselskabet, at der skal ske en beskatning.

Flere ejere – forskelligt udlodningsvalg

Hvis I er flere ejere af driftselskabet og alle ejere har et holdingselskab, er det op til den enkelte ejer om årets udbytte skal bruges til konsolidering i holdingselskabet eller om det skal udbetales til den endelige ejer. Denne fleksibilitet kan være afgørende for parternes fælles samarbejde, da der ellers vil kunne opstå tvister parterne imellem når der skal træffes beslutning om et overskud skal bruges til konsolidering eller udbetales som udbytte. Husk for øvrigt ved flere ejere, at der skal oprettes en ejeraftale, hvor præ- misserne for det fælles ejerskab aftale.

Konkurs

Hvis driften i datterselskabet skulle slå fejl og det ender med en konkurs af datterselskabet, så er det kun datterselskabet der tages under konkursbehandling. Det vil sige, at det overskud du igennem årene har ført op i holdingselskabet ikke berøres af konkursen. 3 / 3 Hvis der derimod ikke er en holdingkonstruktion, og overskuddene igennem årene er blevet brugt til at konsolidere driftselskabet, vil denne konsolidering være tabt ved en eventuel konkurs.

Læs også: 10 trin: kom godt igang med din nye virksomhed!

2. HVILKE SELSKABSFORMER KAN ANVENDES SOM HOLDINGSELSKAB

Som holdingselskab kan anvendes aktieselskaber, anpartsselskaber og iværksætterselskaber. Der er ikke noget i vejen for, at holdingselskabet er et ApS og driftselskabet et A/S eller omvendt.

3. HOLDINGSELSKABETS OPBYGNING

Et holdingselskab er som ethvert andet selskab. Der er ikke tale om en speciel selskabsform, hvorfor det skal opfylde de generelle betingelser der gælder for alle ApS’er, A/S’er eller IVS’er. Det betyder f.eks., at der skal være vedtægter, afholdes generalforsamling, være en ledelse, vælges en revisor med mindre dette er fravalgt, føres en ejerbog osv. Oftest vil ovennævnte forhold dog være relativ simpelt at opfylde, da der som udgangspunkt ikke er nogen drift i holdingselskabet, hvorfor den daglige ledelse vil være af yderst begrænset omfang.

4. HVAD NU HVIS JEG ALLEREDE HAR ET DRIFTSELSKAB

Det er ikke for sent at lave en holdingkonstruktion selv hvis du allerede har drevet din virksomhed i ApS eller A/S form i et stykke tid. I dette tilfælde er det dog vigtigt, at du søger professionel rådgivning, da det kan medføre nogle voldsomme skattebetalinger, hvis ikke det gribes an på den rigtige måde.

Læs også: Due diligence, hvad er det?

5. ULEMPER

Du skal stifte to selskaber, hvilket oftest vil være lidt dyrere end kun at stifte et selskab. Men merudgiften vil være relativ begrænset. Endeligt skal der udarbejdes to årsregnskaber og indgives to selvangivelser. Men igen er det småting der på ingen måde overskygger de fordele der er ved en holdingkonstruktion.

Såfremt ovennævnte har givet anledning til overvejelser om dit valg af selskabskonstruktion, er du velkommen til at kontakte undertegnede for en nærmere aftale om et uforpligtende møde herom.

Udarbejdet af advokat Henrik Benjaminsen Ret & Råd Fyn
Tlf.: 70 10 11 99
E-mail: [email protected]

Faglige ArtiklerInterviews Og GæsteblogsVærktøjskassen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Artikler som også interessere dig

6 Råd: Sådan kommer du i gang med influencer marketing Niels Ryding Olsson 2021-02-09
Køb af ny hjemmeside? Pas på den her slags ulovlige SEO Niels Ryding Olsson 2020-09-22
Skattemæssige faldgruber ved aktie- & aktivoverdrage... Lars Aamann 2020-07-14
Hvordan prissætter man sin virksomhed? Niels Ryding Olsson 2019-08-08
Opbevaring af regnskabsmateriale og bogføring af aktiver Niels Ryding Olsson 2019-07-10