Kendt trænings-app med kunder og omsætning

Ansatte
Under 5
Flytbarhed
Kan flyttes
Gem annonce
Drevet og udviklet i 6 år. Med 200 videoøvelser.

Vores app-baserede platform forbinder patienter og behandlere og gør det muligt for hospitaler og kommuner at skræddersy individuelle behandlingsforløb baseret på patientens tilbagemeldinger og dennes digitale sundhedsdata. Vores kunder omfatter tre danske kommuner samt et amerikansk hospital. Vores forretningsmodel er abonnementsbaseret og kunderne tegner typisk abonnementer, der løber over 1-3 år.

Fordele for patienten:

• At kunne følge individuelt trænings- og behandlingsforløb i sit eget hjem
• At have overblik over behandlingsforløb
• Feedback fra sundhedspersonale for øget effektivitet og motivation
• Forebyggelse af funktionstab
• Øget livskvalitet

For sundhedsmedarbejderne:

• Større mulighed for at følge patientens behandling
• Øget oveholdelse og fastholdelse af patientens behandling samt fysiske aktivitet
• Mulighed for at reagere ved manglende aktivitet fra patientens side

For hospitalet/kommunen:

• Forebyggelse af indlæggelser
• Udsætte og/eller nedsætte behov for plejeydelser hos patienter i målgruppen
• Øget patienttilfredshed ved at opretholde en god relation med patienten - før, under og efter besøg på hospitalet/klinikkenØkonomiske nøgletal

Vi har alle år investeret vores overskud i videreudvikling af konceptet Følgende

2018:
Forventet omsætning: Ca. 500.000 kr.
4 kunder

2017:
Omsætning: Ca. 500.000 kr.
6 kunder

2016:
Omsætning: Ca. 400.000 kr.
8 kunder i Danmark og USA
Fokus rettes mod det amerikanske marked

2015:
Omsætning: Ca. 1 mio. kr.
14 kunder i Danmark
Fokus på produkt

2014:
Omsætning: Ca. 1,6 mio .kr.
12 kunder i Danmark
Fokus på konsulentforretning

2013:
Omsætning: Ca. 2,0 mio. kr.
5 kunder i Danmark
Fokus på konsulentforretning

Overskud før skat: 0 DKK

Produktet

Udbydere af sundhedsydelser står overfor et massivt pres for at tilbyde effektiv behandling indenfor smalle økonomiske rammer til en aldrende befolkning, der i stigende grad rammes af kronisk sygdom. Vi adresserer denne udfordring ved at tilbyde en digital platform, som muliggør effektiv behandling og kommunikation før, under og efter indlæggelse.

• Som eksempel på dette, har Silkeborg Kommune opnået følgende gevinster:
• En bedre fokusering af ressourcerne der hvor der er behov
• Et øget aktivitetsniveau hos ca. 75% af borgerne
• En øget tværfaglig opmærksomhed på borgere, da både hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og fysioterapien har været en del af projektet
• Færre indlæggelser end der plejer at være hen over vinteren

Teknisk platform:

Vores tekniske platform er stabil og har det seneste år haft en oppetid på 99,9% (hostet hos Amazon AWS og Heroku). Vores teknologi er baseret på Ruby on Rails (webportal) samt Xamarin (iOS og Android app). Alle udviklingsopgaver er dokumenteret i Jira. I forhold til videreudvikling, så ligger viden om Ruby on Rails hos vores CTO samt et polsk udviklingshus, som kan videreføre projektet. Når det gælder App'en, så har vi en udvikler i Indien via Upwork, som er inde i koden og gerne vil fortsætte Xamarin-udviklingen.

Markedsføringskanaler

Vores markedsførings- og salgsindsats har primært bestået af:

-Mødebooking (primært udført af CEO)
-Salgspræsentationer (90% hos kunden og 10% online)
-Konferencedeltagelse
-Websites
-Nyhedsbreve til kunder via MailChimp
-Youtube videoer. F.eks. indslag i TV2 nyhederne
-ZoHo CRM-system indeholdende alle kundedata
-Alle materialer og data vil være tilgængelig ved køb af virksomheden

Omkostninger

2017:
Lønninger: 200.000 kr. (CEO+CTO)
Freelance udviklere: 150.000 kr.
Admin mv.: 150.000 kr.

2016:
Lønninger: 200.000 kr. (CEO+CTO)
Freelance udviklere: 150.000 kr.
Admin mv.: 150.000 kr.

2015:
Lønninger: 300.000 kr. (CEO+CTO)
Freelance udviklere: 250.000 kr.
Admin mv.: 300.000 kr.

2014:
Lønninger: 800.000 kr. (CEO+CTO)
Freelance udviklere: 500.000 kr.
Admin mv.: 400.000 kr.

2013:
Lønninger: 800.000 kr. (CEO+CTO)
Freelance udviklere: 600.000 kr.
Admin mv.: 500.000 kr.

Aktiver

Vi har ikke nogen fysiske aktiver

Virksomhedens historie

Jeg startede konceptet i 2013, da jeg på det tidspunkt arbejdede i medico-industrien og så et behov for at patienter i stigende grad ville blive behandlet i eget hjem. Jeg udviklede derfor en app-prototype rettet mod KOL-patienter. Valget faldt på KOL, da denne sygdom medfører store omkostninger i forhold til samfundsøkonomi samt patienternes livskvalitet. Jeg fik hurtigt 3 hospitaler (Hvidovre, Gentofte og Hillerød) med på at lave et klinisk studie med ca. 100 KOL-patienter. Studiet var desværre ikke veludført, da der manglede ressourcer på hospitalerne. Studiet gav dog adgang til det amerikanske marked, da Universitetshospitalet i San Francisco (UCSF) ønskede at lave et studie på lungetransplanterede patienter med os. Dette er nu gennemført med stor succes, og et større studie med UCSF og Penn Medical University bliver gennemført, hvis et forskningslegat bliver bevilliget.

Markedet for telesundhedsydelser har generelt udviklet sig langsommere end jeg havde forventet, hvilket er den primære årsag til at konceptet nu er til salg. Jeg er dog overbevist om at der på sigt vil opstå et stort marked for denne type ydelser.
Platformen er i dag velafprøvet, fleksibel og kan umiddelbart videreudvikles af den/de rigtige personer. I forhold til videreudvikling af platformen, så er der i øvrigt store muligheder for at søge tilskud fra diverse offentlige puljer til denne type service.

Markedet

Det generelle marked for "mHealth" ydelser i USA er ifølge statista.com på ca. $25 mia i 2017. Det amerikanske marked forventes i 2020 at udgøre $58 mia.

I forhold til det danske marked for telesundhed/mHealth, så kan dette opdeles på følgende måde:
Telesundhed med fokus på genoptræning:
Sensorbaseret og faciliteret genoptræning (Konkurrenter: Digicorpus, Welfare Soultions mv.)
Terapeutunderstøttet genoptræning (Konkurrenter:, ExorLive mv.)
Stand-alone træningsapps (Konkurrenter: Endomondo, runkeeper, Fitbit mv.)

Vi har en "bredere" platform end mange af ovennævnte konkurrenter, da vi ikke kun fokuserer på "fysisk træning", men også på simpel helbredsmonitorering, kost, medicin mv. Derudover er platformen fleksibel og kan hurtigt målrettes nye behandlingsområder som f.eks. hjertesygdom, diabetes mv.

Svagheder/udfordringer

Den største udfordring har været at markedet har udviklet sig langsommere end forventet. Der er dog tegn på at nogle virksomheder indenfor telesundhed begynder at tjene penge og at "betalerne" (hospitaler, forsikringsselskaber, kommuner mv.) begynder at implementere telesundhed i større skala. For mig at se, så handler det meget om timing og at anlægge den rette strategi for at få succes på dette marked.

Stærke sider

Vi slår typisk konkurrenterne på følgende parametre:

- Specifikke behandlingsprotokoller/indhold der er målrettet patienter med specifikke sygdomme/lidelser (f.eks. KOL, genoptræning for ældre borgere mv.).
- En fleksibel platform, der kan tilpasse nye behandlingsområder
- Bedre brugervenlighed for patienterne
- Velafprøvet af mange kommuner og hospitaler i DK og USA

Strategi

Vores strategi er at levere en telesundhedsplatform, som er adskiller sig fra konkurrenterne på følgende måder:

1. Vi leverer en pakkeløsning der umiddelbart kan tages i brug af sundhedspersonale og patienter.
2. Vores App er nemmere at bruge end flere af konkurrenternes produkter og fungerer især godt i forhold til ældre patienter
3. Vores platform er fleksibel og kan nemt udvides til at omfatte nye patientgrupper/behandlingsområder

Vores styrker er at vi har en velafprøvet platform med gode kundereferencer.
Vores svaghed er at vi ikke har fundet det 'helt rigtige' product/market fit og at derfor ikke har formået at skalere forretningen,

Vision

Vores vision er at gøre det nemt og omkostningseffektivt at forbinde sundhedsudbydere og deres patienter - før, under og efter behandlingen. Vores mål er at skabe en virksomhed/service, der kan gøre sig gældende på det internationale marked.

Ideel køber

Den perfekte køber er en person/virksomhed, som ønsker at:

1. Overtage en velfungerende sundhedsplatform, som er i stabil drift og hvis services umiddelbart kan sælges
2. Investere den tid der skal til for at markedet udvikler sig
3. Muligvis har et eksisterende produkt eller relation til sundhedsbranchen, som er komplimentært med denne platform

Tidsforbrugt afhænger helt af hvis køberen ønsker at opnå. Fra få timer om ugen i ren drift til mere end fuldtid, hvis køberen har store ambitioner om videreudvikling.


Opstartshjælp

Den nuværende CEO og CTO vil meget gerne hjælpe køberen med at overtage. Vi vil sætte tid af til en kommerciel og teknisk gennemgang, som klæder den køberen på til at drive virksomheden videre. Vi vil introducere køberen til de nuværende kunder på en god måde og være til rådighed på telefon og mail for løbende spørgsmål. Dette er inkluderet i købesummen.

Brug for rådgivning omkring køb eller salg af virksomhed?
Få hjælp af en virksomhedsmægler

Ekstra information

Visninger:
5469

Sælger kontaktet:
6

Følger annoncen:
13

Annonce id-nummer:
29833

Årsag til salg:
Fokus på andre forretninger

Annonce oprettet den:
07-04-2018
Udbudspris 250.000 DKK