Project: Grøn Projekt . infrastruktur project for elbiler. Pladsbesparende parkering m.automatisk opladning af elbiler.

Ansatte
Under 5
Flytbarhed
Kan flyttes
Region
Midtjylland
Gem annonce
Innovativt project der varetager parkering og opladning af elbiler ,i lukket miljø der sikrer mod hærværk og tyveri pladsbesparende med >10 gange bedre udnyttelse af pladsbehov for parkering og opladning E biler. Kan også benyttes af fosile biler
Søger investor

Ejer ønsker at finde en investor med
kapital eller kompetencer til rådighed.

Virksomheden er en salgs og ingeniør virksomhed, der gennem en række år har været aktiv indenfor større maskin projekter, salg af mindre ldrevne person og varebiler.

Som hoveraktiviteter herudover har vi et færdig udviklet projekt, der nu skal stå sin prøve med salg og anlæg af prisbillige mindre og store parkeringhuse med en avanceret digital styring , og semiautomatisk tilkobling af lade system til elbiler ,herudover kan husene også rumme traditionelle køretøjer.

Der er en uafklaret problematik med at etablere opladningsfaciliteter i byområder hvor presset på parkeringpladser er stort med den nuværende fossile brændstof drevet vognpark.

Der skal nu oprettes faciliteter for lademulighed af elbiler i samme områder hvor der er pres på P pladser for Fossile drevet køretøjer.

Dette skift fra Fossilt til el vil i en længere periode skabe problemer da man er tvunget til at reservere pladser med ladestationer til elbiler og herved vil der være vanskeligt at undgå problemer mellem 2 forskellige krav til parkeringsforhold. Elbiler der helst skal oplade, over natten, med en blød langvarig ladetid der giver batterierne længere levetid ,modsat en hård hurtig ladetid ved en arbejdsplads eller en offentlig hurtiglader der nedsætter batteriets levetid med op til 50%. Batteriet er prismæssigt en væsentlig del af en elbils fremstillingspris.

Indre bygader med beboelse er fra sidst på dagen og natten over fuldt belagt med biler , nu skal der yderligere opstilles ladestationer ,biler er i sin natur ikke ligefrem pyntelige i de ofte smukke byrum , der uden biler ofte er smukke og inspirerende i det daglige uden eller med få biler.
Hos Elrun har vi i en årrække arbejdet med elbiler infrastruktur f. elbiler særlige ladesystemer i projekter der fjerner bilerne fra gademiljøet ved at anlægge moderne digitalt styrede P. anlæg i baggårde/pladser, over /under gademiljø , eller i kombination hermed ,med en teknik , der giver handshake til elbiler og automatisk kobler dem på ladning når de ankommer og automatisk anbringes på en egnet P. plads .
Fossile biler ankommer og placeres u/handshake.
Moderne digitalt styrede P anlæg bør udformes med en unik arkitektur, der naturligt os smukt falder ind i det omgivende bymiljø.
Der bør også tænkes i i mindre elbiler især ved "by" og til og fra "job" kørsel .
Hos Elrun har vi erfaring med P.anlæg, ladesystemer ,små elbiler.
Moderne P. anlæg , med en god og gennemtænkt arkitektur og teknik, og mindre elbiler kan nedsætte pladsbehovet til parkering mm. med måske
> 50%.

Herudover vil det digitale islæt muliggøre nemmere deltagelse i den fremadstormende digitale udvikling der på alle områder præger moderne biler og infrastruktur.
Slutbruger kan findes hos kommuner, instutioner ejerforeninger bygge/udviklere/projekter, moderne personale parkering hos private mm. og vil udvide parkeringsmuligheder særligt i tæt bebyggede områder hvor projekternes pladskrav vil mangedoble parkeringsmulighederne pr. m2 anlægsplads.
Økonomiske nøgletal

Dette er et forsøg på at etablere en paraplyorganisation med:
Entrerpenører indenforbeton fundamenterog diverse forsynings ledninger ,
Montering af større stålkonstruktioner ,
Firma til facadebeklædninger
instalationsfirma til kablingog elektronisk hardware.
Softwarefirma til bl.a. sammenkobling og udvikling af bestående software indenfor Plc. og Pc , tilkobling af interface til betalingssystem .

Slutbrugernes betaling for de færdige projekter vil være af en størrelse ,der hvis man sammenligner med det udstyr, som idag tilbydes i markedet , en attraktiv investering .
Med det know how som vi besidder, giver det plads til marginer ,der vill være at betegne som "en god forretning " .

Produktet

Den fremtidige indfasning af grøn transport, vil særligt her i opstartsfasen være i større tæt bebyggede byområder, Hvor hensynet til forurening, trafikale problemer mm. booste grøn transport
Den løsning vi som "first mover" tilbyder, med den kombinerede"særlig infrastrukturer" til nye grønne-tranportformer, er aktuelt ikke tilstede i dagens bybillede
Det vil blive problematiske at integrere elbiler ladestandere infrastrutur i det forventede antal og det kræver nye fleksible løsninger, som er indeholdt i vore projekter.

Her vil vores projekter kunne medvirke til mere plads i trafikken og mindre forurening , og lettere etablering af den infrastruktur som el- drevne biler nødvendiggør.

Herudover vil projekterne også kunne tjene, som en forlængelse af den kollektive trafik i særligt afgrænsede områder.

Markedsføringskanaler

Arbejdet med at udarbejde firmaets arbejdsgrundlag , analysere behov for produkterne ,den ideelle opbygning og opstart , under hele processen har primært et sigte:

Projekter skal præsenteres i markedet med stærk pondus, med et entydigt klart sigte: Vi har enkle og miljøvenlige projekter med en god økonomi.,

Behovet er voksende,understøtter trenden for grønne projekter, inden vore byer gror helt til i trafik , med støj forurening og ringe pladsudnyttelse, som resultat af nuværende løsninger.

Det er nødvendigt at finde stærke samarbejdspartnere, både organisatorisk og finansielt for at fremtræde troværdigt overfor den fremtidige kundekreds , der er krævende og ofte noget bureaukratiske i kravene til leverandører.

Derfor er der ikke brugt mange ressourser til markedsførings aktiviteter, udover en omtale hos mine netværkere , da en evt. samarbejdspartner skal have lejlighed til at sætte sit aftryk på markedsføringen.

Omkostninger

Der er endnu ikke budgetter tilstede , udover nøgletal, der kan udledes af de foreliggende skinprojekter.

Projekter, tegnes, beskrives delvis til godkendelse af myndigheder af vore udenlandske underleverandører .

Organisationens opgave er primært at finde aftagere, beskrive , forhandle og beregne projekter med hensyn til priser , teknik ,tilladelser ,sikkerheds parametre mm.

Omsætningen vil efter en kort årrække være 3. cifrede millionbeløb , her vil der med den planlagte struktur, med nøgle-samarbejdpartnere og underleverandører mm. kun være behov for en mindre gruppe salgs og teknisk personale ,hvor nøgle medarbejdere tænkes integreret som partnere over tid.

Aktiver

Vi varetager salg dimensionering af projekter ,og har kontakt til div. primært offentlige ,kommuner mm.

Virksomhedens historie

En håndværksmæssig uddannelse , efterfulgt af en højere teknisk uddannelse, en del år i ledende stillinger indenfor dansk jern industri med salg og eteblering ,nogle år som selvstændig ,et mellemspil på 5 år for en stor dansk virksomhed, med turn-arounds af industrivirksomheder beliggende i primært Frankrig , Polen og Tyskland med henblik på salg af virksomhederne.

Herefter igen selvstændig , 10-12 år med import og salg af el-køretøjer til div. formål ,herunder et netværk med et stort know-how omkring moderne P.anlæg

For ca. 1 år siden gav arbejdet med elbiler inspiration til at udvikle en delvis ny form for infrastruktur til elbiler, da diverse problemer var at forudse:
Særligt med hensyn til pladskrav til parkerings og oplade muligheder i aften og nattetimerne
Her vil moderne og avancerede digitalt styrede parkerings og opladefaciliteter være et must , som er udviklet og nu klar til at blive præsenteret og indfaset.
Markedet

Da Trenden til grøn omstilling er i stærk udvikling er markedet for vore projekter tilstede og meget aktuelt , nu gælder det om at være tilstede med nye og innovative projekter. som dette projekt i højeste grad repræsenterer

Vore projekter dækker et klart kommende behov , for en stor del vil det være offentlige projekter , og markedet vil derfor indenfor overskuelig tid kommet op i store millionbeløb.

Vore projekter vil sansynligt være " first mover " som ikke bare bringer vore projekter først i videre udvikling, men med fordele i både markedsviden, omtale, salg og udførelse.

Svagheder/udfordringer

Udfordringerne kan ligge i at oplyse om fordelene ved at anvende vore løsninger, fremfor mere traditionelle.

Vore løsninger er af en art , med en overbevisende række fordele der vil være til fordel for de mange , men selvsagt også gener af mindre art for de få, men kun på visse løsninger afhængig af placeringsmuligheder .

Stærke sider

Den grønne omstilling , som uomtvistelig er igang , er for de virksomheder, der kan /vil deltage i udfordringen , omkring hvad kommer markedet egentlig til at kræve ?, kan vi bruge eller udvikle vore kompetencer her?
Dette er ikke et tema for disse projekter , de skal være der, derfor er det en uvurderlig fordel at et gennemtænkt evt et udviklingstøttet pilotprojekt , men naturligvis kommer der problemer , der i forløbet vil være at løse med den rette organisation af fagligt fundere problemløsere.

Dog er disse projekter udviklet med erfaring og know how ,der går helt tilbage til 2005 .

Strategi

Markedskendskab og erfaring med udviklingen i de sidste ca. 15 år indenfor grøn transport , deltagelse i seminarer mm. har udviklet et know how, der er unikt og uvurderlig for firmaer, der vil arbejde med den grønne omstilling i segmentet grøn transport.

Derfor er strategien klar, man tilfører sin viden orienteret til fremtidige kunder, man giver dem et beslutningsgrundlag for at involvere sig i disse projekter, vore projekter er innovative og repræsentere nytænkning , med klare fordele , idet man løser sammenhængende behov med en bedre anlægs og drifts- økonomi.
Dog vil det være en stor fordel at bygge et mindre i praktisk brug demo projekt, der naturligt kan og vil udlløse støtte til udførelse fra offentlige grønne fonde -støtteordninger.Dette arbejde med at undersøge div. muligheder er igang.

Vision

Vi vil være en af de førende leverandører af de elementer , der er nødvendige for udrulning af den grønne transport ,"et must" for den igangværende og kommende omstilling til grøn transport.
Med en iganværende meget aktuel klimadebat, vil kravene til støttefunktioner for den grønne omstilling åbne store muligheder for aktører med ideer og know hove til støtte for den grønne omstilling.

Ideel køber

Interessenter til dette projekt er teknisk orienterede, indenfor byggeri , montage, maskin og elektroniske løsninger. der ønsker at medvirke i et meget aktuelt område evt. med et støttet demo projekt som første grundlag..

Opstartshjælp

Udbyderen af dette projekt vil tilbyde aktiv medvirken og/eller partnerskab i et begrænset åremål.

Brug for rådgivning omkring køb eller salg af virksomhed?
Få hjælp af en virksomhedsmægler

Ekstra information

Visninger:
10132

Sælger kontaktet:
15

Følger annoncen:
15

Annonce id-nummer:
31366

Årsag til salg:
Generationsskifte

Annonce oprettet den:
03-05-2019
Søger investor

Ejer ønsker at finde en investor med
kapital eller kompetencer til rådighed.

Udbudspris 100.000 DKK