PUSH eller PULL: Supply chain blog kapitel 3

picjumbo.com_IMG_5961

I sidste indlæg guidede jeg dig gennem hvordan du kan (og bør!) standardisere og automatisere din virksomheds supply chain og dine underliggende forretningsprocesser. Fokus var her på at få dig til at betragte din supply chain som en metode til at differentiere dig fra dine konkurrenter, hvilket i sidste ende kan spare dig for både tid og penge.

Læs også: Standardisering og automatisering af processer: Supply chain blog kapitel 2

Gør livet lettere: automatisér dine processer!

Som jeg nævnte i sidste indlæg har jeg selv bygget en hel virksomhed op på en automatiseret og optimalt trimmet supply chain, hvilket endte i et succesfuldt salg, som du kan læse mere om her: Du kommer længst med ærlighed og en effektiv supply chain

Om end det tog mig mange timer indledningsvist at designe min virksomhedens supply chain, så var arbejdet givet godt ud, for så snart virksomheden var oppe at køre, kørte mine forretningsprocesser i vidt omfang automatisk.

Netop denne måde at designe din supply chain på, vil jeg i dette indlæg guide dig videre i, idet vi skal kigge på en simpel, dog yderst effektiv måde at indrette sig på – som tilmed kan spare dig for en masse tid og ikke-værdiskabende tankekraft, som du så kan bruge andre steder i din forretning: nemlig push or pull-strategien.

Skiftende krav til data flow

En essentiel del af at designe forretningsprocesser er at overveje nøje hvilke informationer og data du vil have hvornår og hvordan. På samme måde skal du overveje dette i forhold til dine leverandører, samarbejdspartnere og ikke mindst dine kunder. Fx har den ene leverandør måske behov for meget simple data for at kunne levere sin ydelse til dig, mens en anden har behov for detaljerede og individuelle data.

På samme måde efterspørger dine kunder også information både før, under og efter deres køb, og deres krav er ofte forskellige – men vigtige for dig at imødekomme! Alt dette stiller høje krav til dig om at indrette dine processer således, at du sikrer en korrekt strøm af data til alle, men hverken mere eller mindre end der efterspørges.

En kunde kan fx finde det belastende at få enorme mængder data og detaljer fra dig om historien bag produktet og leveringsvilkårene, hvis kunden blot har købt et simpelt engangsprodukt  -omvendt kan din leverandør af produktet fremsætte ønske om enormt detaljerede ordreafgivelse fra dig, for at kunne levere produktet. Midt i dette virvar af krav fra alle sider om et tilstrækkeligt data flow står du – men nu får du en række simple redskaber til at hjælpe dig på vej.

Læs også: ntro og generelt om supply chain: Supply chain blog kapitel 1

Push or pull

Et helt grundlæggende element i en professionel designet supply chain er princippet om just-enough og just-in-time. Det lyder måske smart og indlysende, men ikke desto mindre formår mange af virksomheder som jeg arbejder med ikke at udnytte de fordele som disse tankegange tilbyder dig om iværksætter. For at sikre en netop tilstrækkelig leverance af fx produkter eller information, lige præcis når det skal bruges, skal du tænke push or pull, hvad enten det er produkter eller information til din kunde eller til dig selv.

Ved push skubbes – så at sige – produktet eller informationen ud til modtageren. Modtageren er på den måde passiv og får blot serveret det, som vedkommende skal bruge, netop når man skal bruge produktet eller informationen. På den måde sparer fx din kunde en masse tankekraft på at skulle gå og tænke over, hvornår informationen mon tilgår ham – og om han selv burde gøre noget aktivt for at få informationen fra dig.

Du kan med fordel oplyse dine kunder allerede ved ordrebekræftelsen, at de vil modtage en SMS når deres køb er afsendt med posten og derefter en SMS, når pakken forventes leveret. Så kan din kunde slappe af med vished om, at vedkommende ikke selv skal foretage sig noget yderligere. På samme måde kan du indrette dig i forhold til din leverandør.

I kan fx aftale, at din leverandør udelukkende skal handle på baggrund af de input du giver ham ved at ringe ordre ind i forbindelse med en ordreafgivelse (såfremt du kun har meget få ordre, ellers bør du naturligvis automatisere denne proces!). Derved sparer leverandøren en masse tid på konstant at skulle overvåge sin inbox eller slagsmodulet i hans ERP-system – en service, som du i sidste ende vil komme til at betale for!

Han får ligesom din kunde skubbet al nødvendig information lige ned i skødet, præcis når han skal bruge den. Derved gør du livet lettere for både dine kunder og dine leverandørere – bagsiden er, at det kræver desto mere arbejde af dig, men så er det jo din fordel, at vi i sidste indlæg gennemgik hvordan du kan standardisere og automatisere dine processer!

Ved pull trækkes – modsat push – produkter eller information selvstændigt. Du kan fx indrette din kundeservice således, at dine kunder som udgangspunkt kun får en ganske minimal information om fx produktet eller leveringsbetingelserne,  men med mulighed for selvstændigt at tilgå yderligere information på din hjemmeside.

Dette er fx en fordel, hvis du har et meget simpelt produkt, som folk blot køber uden at tænke videre over baggrunden eller specifikationerne bag produktet, men blot ønsker produktet nu og her. Da kan du spare dem for en masse overflødig information ved at holde fx din webshop super minimalistisk og skarp, hvis det understøtter dit produkt.

Igen kan pull-strategien ligeledes bringes i spil i forhold til din leverandør, med hvem du kan aftale, at han overvåger sine indgående ordre og sætter gang i leverancen til dig med det samme. Derved er du selv fri for at skulle reagere på fx nye køb i din webshop, hvis du har aftalt med din leverandør, at det tager han sig af. Vær blot opmærksom på, at du med al sandsynlighed vil komme til at betale for denne service.

Disse ovenstående eksempler er ligesom i mine tidligere indlæg netop blot eksempler, som jeg selv har oplevet eller som de virksomheder jeg arbejder med har stået overfor. Det er mit håb, at du kan omsætte tankegangene i eksemplerne til ægte værdiskabende forbedringer i netop din virksomhed og dine forretningsprocesser.

Formår du at udnytte de potentialer der ligger i disse procesoptimerende tankegange og tiltag, så er du godt på vej til at få dig en trimmet supply chain og derved en bæredygtig forretning, som skaber masser af værdi for dem, som det hele drejer sig om: dine kunder!

For feedback og øvrige henvendelser kan Christian Møller kontaktes via Linkedin:  dk.linkedin.com/in/ccmoeller

 

Interviews Og Gæsteblogs

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Artikler som også interessere dig

Icebreaker Urban – ismaskinen der får folk til at f... Philip Roager 2018-10-16
Glem dine følelser, hold fokus og sælg rationelt Philip Roager 2018-09-11
SEO tendenser i 2018 Anders Hahn Madsen 2018-01-17
” Er det nu vi skal gøre noget 100% sammen? Det var han ... Kasper Hansen 2017-10-11
23-årig studerende køber virksomhed på Saxis: Arbejd hård... Kasper Hansen 2017-03-21