Ordbogen til virksomhedshandel

Der er mange fagudtryk indblandet i virksomhedshandel og ofte forvirrer de mere, end de gavner. Her kan du finde forklaring på de mest brugte udtryk, når der handles med virksomheder.

Anpartsombytning: Dette er et udtryk for udveksling af anparter (aktier) i et selskab. Det vil sige at i stedet for at få kontant betaling for andele af din virksomhed, får du andele i modpartens selskab.

Bindende svar fra SKAT: At få et bindende svar fra SKAT betyder at svaret er forpligtende. Det kan være et svar på helt konkrete spørgsmål, omkring beskatning af fortjenesten ved en virksomhedshandel.

Closing: Som ordet antyder er dette betegnelsen for, at man lukker handlen. Det vil altså sige selve overdragelsen af virksomheden og købesummen.

Closing action and deliveries: Dette er en betegnelse for de betingelser og vilkår der måtte være aftalt i forbindelse med overdragelsen.

Conditions precedent: Gennemgang og accept af de betingelser der skal overholdes for at gennemføre overdragelsen.

Discounted Cash Flow: Oversat direkte til dansk betyder dette den tilbagediskonterede pengestrøm og det er et udtryk der bruges om en værdiansættelsesmodel, hvor man fremskriver virksomhedens pengestrømme år ud i fremtiden og korrigerer for inflation, skat og risiko. På den måde udregner man virksomhedens fremtidige værdi som så udgør salgsprisen.

Due diligence: Begrebet due diligence dækker over den situation, i en virksomhedshandel, hvor køber får adgang til al den information der stilles til rådighed af sælger, omkring den virksomhed der handles. Læs mere om due diligence

Earn out: Betegnelse for den betalingsform ved overdragelse af virksomhed, hvor køber betaler en del af beløbet up front og derefter afdrager resten løbende, ved at betale en procentdel af den fremtidige indtjening til den tidligere ejer

EBT: Er det samme som nettoresultat før skat

EBIT: Er det samme som driftsresultat før renter og skat

EBITA: Er det samme som resultat før renter, skat og afdrag

EBITDA: Er det samme som resultat før renter, skat, afdrag og afskrivninger, også kaldet indtjeningsbidraget

Ejeraftale: Dette er det juridiske dokument, der beskriver vilkårene for ejerskabet af en virksomhed. Den indebærer bl.a. hvordan beslutninger træffes, hvem der er bestyrelsesformand og lignende.

Generationsskifte: Begrebet ’generationsskifte’ er en lidt gammeldags betegnelse. Det betyder egentlig bare skifte af ejerforhold i en virksomhed, og stammer fra en tid hvor mange virksomheder var familieejede og at det ofte var sådan at man havde en virksomhed hele ens arbejdsliv, til at man en dag skulle på pension, og den næste generation i familien så kunne overtage ejerskabet og ledelsen. Læs mere om generationsskifte her

Gældsservicering: Dette er et udtryk for køberens forrentning samt afdrag på købesummen.

Købsaftale/dokument: Dette er det dokument, der beskriver vilkårene for en virksomhedshandel. Det laves som regel af en advokat og hvis ikke, bør det i hvert fald ses efter af en advokat. Læs mere om købsaftale her

Letter of intent (LOI): Dette er et dokument der beskriver de grundlæggende principper for en virksomhedshandel. På dansk hedder det en hensigtserklæring. En hensigtserklæring er ikke bindende for parterne. Læs mere om Hensigtserklæring her

Management Buy Out (MBO): Udtryk for at køberen af virksomheden kommer fra virksomhedens egne rækker, ofte en del af ledelsen.

Management Buy In (MBI): Udtryk for at køberen af virksomheden, er en ledelse fra en anden virksomhed.

Non Disclosure Agreement (NDA): En NDA er et dokument der laves, som køber og sælger underskriver under forhandlingerne for at sikre at fortrolige oplysninger ikke bliver videregivet fra forhandlingsbordet. Læs mere om NDA (Fortrolighedserklæring) her

Nøgletal: Økonomiske nøgletal er nogle relative tal man kan beregne ud fra et regnskab. Nøgletallene fortæller noget om hvordan virksomheden klarer sig, og er ofte bedre til at skabe overblik end regnskabet isoleret set. Læs mere om nøgletal her og download skabelon til udregning her

Price/Earning (P/E): Dette er en model til prisfastsættelse af en virksomhed. Modellen går ud på at udregne indtjeningen i virksomheden pr. krone.

Prospekt: Dette er et andet ord for salgsmateriale. Altså et materiale der beskriver virksomheden grundigt, ligesom en salgsopstilling af et hus.

Salgsmodning: Processen, hvor du optimerer din virksomhed med henblik på at gøre den lettere at overtage forud for et salg, kaldes salgsmodning. Læs mere om salgsmodning her.

Spaltning: Spaltning af en virksomhed, betyder at man opdeler virksomheden i flere selskaber. Dette kan bl.a. ske i sammenhæng med salgsmodning af virksomheden.

SWOT: Analyse der bruges til at konkludere på virksomhedens strategiske situation. SWOT analysen beskriver styrker, svagheder, muligheder og trusler som er fundet via andre interne og eksterne analyser. Målet med SWOT analysen er, at finde handlingsplaner for hvordan man minimerer svagheder og trusler via styrker og muligheder.

Sælgerfinansiering: Er et udtryk for den situation hvor sælger finansierer købet af virksomheden for køber. Det vil sige at køber faktisk låner pengene til købet, af sælgeren og tilbagebetaler over tid. Læs mere om Sælgerfinansiering her

Værdiansættelse: De analyser der laves for at beregne hvad virksomheden er værd, i kroner og ører, kaldes samlet for værdiansættelsen. Læs mere om værdiansættese her.

Er der andre begreber du er i tvivl om er du meget velkommen til at skrive til os på [email protected] eller spørge i vores debatforum her

Faglige ArtiklerVærktøjskassen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Artikler som også interessere dig

6 Råd: Sådan kommer du i gang med influencer marketing Niels Ryding Olsson 2021-02-09
Køb af ny hjemmeside? Pas på den her slags ulovlige SEO Niels Ryding Olsson 2020-09-22
Skattemæssige faldgruber ved aktie- & aktivoverdrage... Lars Aamann 2020-07-14
Hvordan prissætter man sin virksomhed? Niels Ryding Olsson 2019-08-08
Opbevaring af regnskabsmateriale og bogføring af aktiver Niels Ryding Olsson 2019-07-10