Køb af firma – Hvad med ophavsret?

Køb af firma

Nedenstående artikel er skrevet af Morten Kristensen fra Not Allowed, som er et juridisk rådgivningsfirma, der har specialiseret sig i ophavsret og ophavsretskrænkelser.

Du er midt i forhandlingerne om, at du skal overtage en webshop, en hjemmeside, en Facebook-side eller et offline firma. Fokus er på, at tjekke at regnskabstallene stemmer, varelageret er korrekt, kundedatabasen er valid, og så skal du ligeledes lige blive enige med sælger om den rette pris, som sælger finder attraktiv, og hvor du gør en god handel.

Midt i dette ræs, hvor der er mange aspekter at holde styr på, glemmer de fleste købere og sælgere, at aftale hvordan og hvorledes med ophavsretten, til de værker som er skabt i det firma der købes, eller er skabt til det firma der købes

Men ophavsretten er ikke ubetydelig, og det kan få store konsekvenser, såvel økonomisk, som personligt, hvis du ikke har 100% afklaring på, hvordan og hvorledes med ophavsretten.

Og problemstillinger med ophavsret er for alvor blevet store, i takt med at internettet er blevet en del af de fleste firmaers hverdag, samtidig med at nettet er blevet en vigtig kilde for langt de fleste firmaer til at skaffe kunder, eller til at brande sig selv. Her er udfordringen, at undgå konflikter, krænkelser og problemstillinger, når du køber et firma. Det gælder alle former for problemer i forhold til ophavsret.

Herunder vil jeg gennemgå nogle af de mest normale problemstillinger, og de sager, som der typisk opstår i forbindelse med køb og salg af virksomheder.

Læs også: Fra idé til 15 medarbejdere på 2 måneder: Dansk startup vil bekæmpe madspild

Værker krænker andres ophavsret – Opdaget efter overtagelse

Et af de værste scenarier, som ligeledes kan skabe meget stor splid mellem køber og sælger, er krænkelser af andres ophavsret, som der bliver opdaget efter køber har overtaget firmaet. Det kan enten være køber selv, som opdager det, men i langt de fleste tilfælde, modtager køber en skrivelse fra ophavsmanden med et krav om betaling af xxx kr for krænkelse af dennes ophavsret.

Køber hæfter altid i første omgang for krænkelsen, da det er køber, der står som ejer af siden, og dermed er det køber, som har ansvaret for alt, som er udgivet.

Køber kan herefter lave en sag mod sælger, med krav om betaling af det beløb og omkostninger, der har været i forbindelse med krænkelsessagen. Hvis sælger ikke kan betale, f.eks fordi selskabet ingen midler har, selskabet er lukket/gået konkurs, eller den tidligere ejer ikke kan betale, så hænger du som køber på denne regning.

HUSK derfor…

Det er derfor en god ide, at du husker at få noteret meget præcist, hvem der hæfter for hvad i købskontrakten. Her vil jeg foreslå, at du altid får sælger til at hæfte for evt krænkelser, som er opstået i den periode, hvor sælger har ejet webshoppen, hjemmesiden eller firmaet. På den måde kan du skrive dig ud af problemer i forhold til krænkelser, som er opstået før du overtog firmaet/hjemmesiden.

Hertil er det vigtigt, at du husker at sikre på dig alle kanter og leder. Da krænkelserne i dag kan ske mange steder, f.eks på sociale medier, i salgsmateriale og brochure, reklamer og annoncer mm., er det vigtigt, at du husker at gardere dig her også.

Det optimale ville være, hvis der stod i kontrakten, at sælger hæfter for alle de krænkelser, der er opstået før salget, uanset på hvilke platforme eller i hvilke sammenhænge krænkelserne er sket.

Husk:

  • > At lave en klar og tydelig aftale omkring evt. krænkelser, som er opstået før dit køb af firmaet/hjemmesiden/webshoppen
  • > At lave en meget præcis beskrivelse af, at sælger hæfter for evt. krav, og at du som køber, skal holdes skadesfri i evt. sager, som der opstår efter købet

Læs også: Ejerskifte af webshop

Brugsret eller ophavsret?

I rigtig mange købsaftaler står der ikke, om køberen får brugsretten eller ophavsretten til de værker, som sælgeren har skabt, enten personligt eller i firmaet. Dermed kan der let opstå tvister, hvis en konkurrent eller andre, bruger et af værkerne uden tilladelse, og ophavsretten dermed krænkes. For hvem har ophavsretten, og hvilke interesser har han/hun?

Det er MEGET, MEGET, MEGET vigtigt, at der tydeligt og præcist står hvilken aftale, der laves mellem sælger og dig som køber. Får du, som køber, ophavsretten til værkerne med i handlen, eller får du kun en ubegrænset brugsret?

Får du, som køber, kun brugsretten, skal du huske, at få lavet flere klausuler i forhold til værkerne. F.eks. at sælger ikke må sælge værkerne til tredjepart eller konkurrenterne, at sælger skal tage action såfremt der opstår krænkelse af værkerne, samt at sælger skal handle i dine interesser, når det gælder brugen af værkerne. Jo flere begrænsninger, du kan få aftalt med sælger, altså eksklusive brugsrettigheder, jo bedre for dig.

HUSK derfor…

Det er meget vigtigt for dig, som køber, at der i købskontrakten står meget præcist, om du køber brugsretten eller ophavsretten til de værker, som er skabt af sælger eller den sælgende virksomhed. Og her kan jeg ikke gøre det klart nok, hvor vigtigt dette er både nu, men især i fremtiden.

Hvis det er muligt, er det altid bedst at overtage den fulde ophavsret, da du dermed ejer alle rettighederne til værkerne, og sælger ikke længere har noget at skulle have sagt. Er dette ikke en mulighed, bør du få brugsretten med en masse klausuler, som sikre at sælger, ikke kan sælge brugsretten til andre eller bruge værkerne i direkte konkurrence med dig senere hen.

Husk:

  • > At lave en klar aftale omkring, om du køber brugsretten eller ophavsretten
  • > At lave en præcis beskrivelse af brugsretten, dvs med så mange begrænsninger for sælger som muligt, således værkerne ikke kan anvendes eller bruges af andre
  • > At beskrive meget tydeligt i kontrakten, hvilke forpligtigelser sælger har, såfremt der opstår ophavsretskrænkelser, hvis du kun køber brugsretten
  • > At være egoistisk og kun tænke på dig selv, når det gælder dette, dvs forsøgt ALTID at få ophavsretten til alle værkerne, hvis det er muligt!

HUSK at få de originale værker!

I de to punkter herover har vi gennemgået nogle juridiske formalier, som du bør får skrevet ind i en købskontrakt. Men får du ikke udleveret f.eks de originale fotos, den originale illustration eller de originale tekster, kan ovenstående to punkter måske være spildt.

For bliver værkerne kopieret af konkurrenterne eller andre i fremtiden, er de originale værker af blandt andet billeder, fotos og også tekster, vigtige beviser og dokumentation på, at du ejer ophavsretten.

Derfor skal du huske:

  • > At de originale værker skal indgå som en del af handlen, hvis du i fremtiden vil kunne komme efter andre, som bruger dem, og dermed krænker din ophavsret

Lav stikprøver og tjek billeder, tekster, illustrationer mm. før køb

At købe en hjemmeside, webshop eller et firma, er ofte en proces, som strækker sig over længere tid, hvor der bruges en del tid på, at blive enige om alle betingelserne.

Derfor vil det også kunne betale sig for dig, at bruge 30-60 minutter på, hurtigt at tjekke dit kommende købt let igennem, for at se, hvordan og hvorledes det står til med teksterne, billederne, illustrationerne mm.

På den måde får du hurtigt et overblik over, om der evt ligger nogle krænkelser, som kan give udfordringer eller ekstra arbejde.

Brug denne guide til at tjekke billeder, og brug denne guide til at tjekke tekster.

Husk at tage ophavsretten seriøst, det er en vigtig del af langt de fleste firmaer og hjemmesider, og hvis du ikke har alt på plads, kan du ende i nogle meget uheldige situationer.

Skal du sælge en virksomhed eller hjemmeside, kan du læse her, hvad du skal være opmærksom på.

Har du spørgsmål eller udfordringer angående ophavsret i forbindelse med køb eller salg af virksomheder, er du altid velkommen til at kontakte Not Allowed for en uforpligtende vurdering.

Læs også: Partnerskaber – en ofte overset vækstmotor

Interviews Og Gæsteblogs

Artikler som også interessere dig

Icebreaker Urban – ismaskinen der får folk til at f... Philip Roager 2018-10-16
Glem dine følelser, hold fokus og sælg rationelt Philip Roager 2018-09-11
SEO tendenser i 2018 Anders Hahn Madsen 2018-01-17
” Er det nu vi skal gøre noget 100% sammen? Det var han ... Kasper Hansen 2017-10-11
23-årig studerende køber virksomhed på Saxis: Arbejd hård... Kasper Hansen 2017-03-21