Få mest muligt ud af dit virksomhedssalg

Derfor skal du finde din
næste virksomhedmægler gennem Saxis

Vi finder de mæglere, der har speciale i din branche.

Vi giver dig et overblik over markedet for virksomhedsmæglere i Danmark, ved at præsentere mæglere for dig, som er specialiseret i din type virksomhed. På den måde kan du sammenligne inden du vælger hvilken mægler du vil bruge. Saxis sørger for at du får den bedste mægler, til den bedste pris.

Vi klæder dig på til at vælge den rette mægler og få den bedste aftale.

Vi har udarbejdet materiale der beskriver hele salgsprocessen i detaljer som vi udleverer til dig, hvis du bruger os til at finde din mægler. På den måde er du bedre klædt på til at gå i dialog med mægleren.

Vi er din sparringspartner i forhandlingen med din mægler.

Vi er med dig fra start til slut. Vi hjælper dig med at forhandle en god aftale med mægleren. Du kan altid ringe til os undervejs, hvis der er noget du er utilfreds med eller i tvivl om. Når virksomheden er solgt, vil vi gerne høre om din oplevelse så vi kan kvalitetssikre mæglerens arbejde.

Hvad er et generationsskifte i virksomhedsøjemed?

Et generationsskifte er, som navnet antyder, et skifte i generationer i ejerkredsen i en virksomhed. Med andre ord, en overdragelse af virksomhedens ejerskab.

Begrebet generationsskifte, stammer fra en tid hvor mange virksomheder var familieejede og at det ofte var sådan at man havde en virksomhed hele ens arbejdsliv, til at man en dag skulle på pension, og den næste generation i familien så kunne overtage ejerskabet og ledelsen. Det særlige ved et generationsskifte er, at ejerskabet i virksomheden overdrages til enten:

 • En medarbejder, eller
 • Et familiemedlem

Der er en række skattemæssige fordele ved at overdrage til en medarbejder eller et familiemedlem, som vil blive præciseret i denne artikel. Der kan være mange årsager til at overveje generationsskifte, men blandt de hyppigste er:

 • Ejerens alder
 • Ejerens helbred
 • Ønske om at gå på pension
 • Ønske om økonomisk gevinst
 • Ønske om at fremtidssikre virksomheden

Som nævnt kan der være tusinde andre årsager, og der er selvfølgelig ikke nogen årsager der er bedre end andre. Så længe forretningen er sund, er der mulighed for at foretage et generationsskifte.

Hvad er forskellen på generationsskifte og virksomhedssalg?

Overordnet set, handler både et generationsskifte og et ‘almindeligt’ virksomhedssalg om et ejerskifte i en virksomhed. Forskellen ligger i hvordan og til hvem. Generationsskiftet vil som udgangspunkt være til en medarbejder, eller familiemedlem. Derudover vil der, i generationsskiftet, typisk være større fokus på om en ny ejer, kan drive virksomheden som sælger ønsker den drevet. Virksomhedssalg i almindelighed, handler rigtig meget om prisen, og mindre om de nye ejere.

På grund af, at mange generationsskifter bliver foretaget til familiemedlemmer, ser vi også ofte, at generationsskifter ikke i lige så høj grad, handler om at få en så høj salgspris som muligt. Klassiske virksomhedssalg handler i højere grad om at få så høj en pris som muligt. Der er dog nogle lovmæssige rammer for hvilken salgspris man kan tage ved et ejerskifte. Mere om det under skattemæssig succession

Overvejelser inden generationsskifte

Som du med garanti allerede ved, er et generationsskifte en meget stor beslutning, der skal overvejes grundigt. For mange ejerledere er det deres karrieres største beslutning og for manges vedkommende noget de kun prøver én gang. Det kan derfor være fornuftigt at strukturere overvejelserne.

Der er flere forskellige ting, du skal have gjort dig klart, inden processen for alvor sættes i gang, således at dit forløb kan tilpasses og imødekomme dit behov. Vi anbefaler at du begynder at tænke over hvad der er vigtigst for dig.

 • En økonomisk gevinst?
 • At dine medarbejdere bliver glade for den nye ejer?
 • At ejerskiftet går hurtigt?

Igen, er der mange andre ting, der kan være vigtige, og det er i sagens natur en individuel ting. Det vigtigste er bare, at du har gjort dig nogenlunde klart, hvad du vil opnå med generationsskiftet.

Herudover er der også nogle mere praktiske ting, du skal finde ud af, for at få mest muligt ud af generationsskiftet, og ikke mindst, gøre processen lettere. Overvej blandt andet:

 • Om selskabsstrukturen er som den skal være
 • At oprette et holdingselskab
 • Finansiering af generationsskiftet - evt. afdragsordning/earn-out-aftale?

En virksomhedsmægler vil herefter kunne gøre det klart for dig, hvad der er nødvendigt at gøre, før dine ønsker kan blive opfyldt.

Glidende generationsskifte

Et glidende generationsskifte vil sige, at man deler virksomhedsoverdragelsen op i 2 eller flere omgange. Man tager med andre ord den nye ejer ind som partner i en årrække inden vedkommende bliver endeligt ejer. Det kan være en god idé, af flere årsager, herunder:

 • Det kan fungere som oplæringsperiode
 • Det kan fungere som testperiode
 • Det kan være en finansieringsmodel

Der er også nogle ulemper ved et glidende generationsskifte. Blandt andet, at det i sagens natur, tager væsentlig længere tid, før sælger kan forlade virksomheden helt.

Værdiansættelse ved generationsskifte

Værdiansættelse er næsten altid en kompliceret sag og værdiansættelse ved generationsskifte er ingen undtagelse. Selvom man måske skulle tro, at det var nemmere, at blive enige om en pris, ved et generationsskifte mellem to parter der på forhånd har en relation, er det ikke altid sådan.

SKAT har nemlig også en mening om, hvad din virksomhed er værd og derfor bør handles til. Hvis ikke handelsprisen stemmer overens, med hvad SKAT mener, kan det have store konsekvenser. Det er derfor vigtigt, at sætte sig ind i de skattemæssige regler, ved et generationsskifte.

Der er nemlig måder hvorpå man kan mindske værdien af virksomheden, inden ejerskiftet sættes i gang:

 • En lavthængende frugt er som regel nedlæggelse af aktiviteter, som den nye ejer alligevel ikke vil videreføre.
 • Generationsskiftet kan gennemføres som køb af virksomhedens aktiver. Det betyder at virksomheden ikke skifter ejer og derved kan al indtægt fra salget af aktiverne beholdes i virksomheden og undgå personlig beskatning. Denne model dur selvfølgelig kun, hvis der er tale om en familievirksomhed der skifter hænder indenfor familien.
 • Hvis der er tale om at virksomheden overtages af flere forskellige ejere, kan virksomheden splittes op i flere forskellige selskaber, som hver køber overtager hver især.
 • Hvis virksomheden har mange penge bundet i aktiver, kan det være en idé at sælge nogle af disse fra, da dette tit kan mindske værdien af virksomheden.

Som udgangspunkt, er det jo sådan i Danmark, at man bliver beskattet af fortjeneste, når man har solgt noget. Dette gælder selvfølgelig også virksomheder. Der er dog nogle muligheder for at undgå beskatning på generationsskifte. Én af de muligheder er det, der kaldes skattemæssig succession.

Skattemæssig succession

Det er et tiltag der er vedtaget ved finansloven for 2016, med ønsket om at forbedre rammerne for generationsskifter i Danmark. Skattemæssig succession betyder kort sagt, at man kan udskyde opkrævningen af avanceskat, til den nye ejer ønsker at sælge. Det er et kompliceret område, så jeg vil lade Advokat Henrik Benjaminsen gennemgå reglerne yderligere her:

“For at gennemføre en skattemæssig succession er der en række objektive betingelser, der skal være opfyldt. Modellen kan kun anvendes ved overdragelse til børn, børnebørn, søskende, søskendes børn, søskendes børnebørn, nære medarbejdere, tidligere ejere eller en samlever (kun efter nærmere betingelser).

Nære medarbejdere defineres som en person der som minimum har været fuldtidsbeskæftiget i virksomheden sammenlagt 3 af de seneste 5 indkomstår.

Det er endvidere et krav, at erhververen er fuldt skattepligtig til Danmark alternativt, at aktierne/aktiverne efter overdragelsen indgår i en virksomhed, der er begrænset skattepligtig til Danmark.

Herudover skal overdragelsen opfylde følgende krav, når der er tale om overdragelse af et selskab:

 • Omfatte minimum 1% af aktierne,
 • Aktierne må ikke være omfattet af reglerne om investeringsselskaber,
 • Der må ikke konstateres tab ved overdragelsen, og
 • Selskabet må ikke være omfattet af pengetankreglen. Dette omfatter selskaber hvis virksomhed overvejende består af udlejning af fast ejendom, besiddelse af kontanter, værdipapirer eller lignende.

Der findes enkelte undtagelser til ovennævnte, som jeg dog ikke vil redegøre nærmere for i denne artikel. Når der er tale om en personlig ejet virksomhed er det endvidere et krav, at:

 • Det er hele erhvervsvirksomheden der overdrages, eller
 • En af flere erhvervsvirksomheder, eller
 • En ideel andel af hele erhvervsvirksomheden, eller
 • En andel, der ikke er en ideel andel af hele erhvervsvirksomheden, men som i sig selv udgør en selvstændig erhvervsvirksomhed”

Hvordan kommer jeg i gang med et generationsskifte?

Hvis du ønsker at komme i gang med dit generationsskifte, er det bedste at kontakte en virksomhedsmægler. Jeg har aldrig hørt om en større virksomhed, der gennemførte et generationsskifte uden en rådgiver, og derfor kan du ligeså godt kontakte virksomhedsmægleren fra starten af. En virksomhedsmægler har speciale i at håndtere køb og salg af virksomheder, og ved lige præcis hvordan sagen skal gribes an og hvad der skal gøres for, at dine ønsker omkring generationsskiftet bliver opfyldt.

Hos Saxis har vi et bredt netværk af virksomhedsmæglere. Det er en jungle at finde rundt i mæglerne i Danmark, og det kan betyder utroligt meget for resultatet af generationsskiftet, hvilken mægler du ender med. Udfyld formularen for oven og bliv kontakt af en af vores medarbejdere, der vil spørge ind til din case og sørge for, at vi finder den helt rigtige løsning for dig.

Skriv op til uforpligtende tilbud på en mægler nu